• Start
  • Press
  • Valhemligheten stärkt inför årets val

Publicerad: 2 september 2022

Valhemligheten stärkt inför årets val

Valsedlarna ska vid årets val plockas i enskildhet bakom skärmar, vilket är första gången i ett val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Därmed stärks skyddet av valhemligheten.

I Sverige är valen fria och hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar och ingen får bestämma eller påverka vad du ska rösta på. Ny lagstiftning har nu ytterligare stärkt väljarnas skydd vid röstmottagningen och därmed skyddet för valhemligheten.

En i taget bakom skärmen

Tidigare var valsedlarna placerade öppet på bord i vallokalen. Men i årets val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska valsedlarna väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet, med skydd från insyn från andra personer i lokalen.

Det får bara vara en väljare bakom skärmen. Väljare med funktionsnedsättning eller liknande ska dock på begäran få hjälp med detta.

Lagändringen om avskärmning av valsedelställ trädde i kraft redan 2019 och tillämpades för första gången vid EU-valet samma år, men det är första gången som avskärmningarna tillämpas vid ett val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Tydligare för väljarna

Ytterligare ny lagstiftning trädde i kraft i februari i år, med syfte att stärka valhemligheten. Det blir nu tydligare för väljare att valsedlar ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Valnämnderna och utlandsmyndigheterna har dessutom tagit över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna, detta för att motverka sabotage och skapa bättre förutsättningar för valadministrationen att hålla ordning bland valsedlarna.

Film om valhemligheten (Youtube) Länk till annan webbplats.