• Start
  • Press
  • Europeiska medborgarinitiativet firar tio år

Publicerad: 17 juni 2022

Europeiska medborgarinitiativet firar tio år

I år firar det Europeiska medborgarinitiativet tioårsjubileum. Firandet ägde rum den 2 juni i Bryssel. Valmyndigheten deltog i sin roll som nationell kontaktpunkt, och med ansvar att granska de svenska namnunderskrifter som samlas in i samband med olika medborgarinitiativ.

Ett medborgarinitiativ är ett sätt för medborgare att få EU-kommissionen att driva förändring i en viss fråga. Detta genom att registrera ett initiativ och samla in minst en miljon namnunderskrifter från minst sju medlemsländer som stöd för sitt förslag.

Fokus på hur medborgarinitiativet kan utvecklas

Den 2 juni anordnade den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och dess partner en dag med fokus på temat "Europeiskt medborgarinitiativ 10 år: redo för framtiden?". Bland annat fick deltagarna berätta och reflektera över ungas möjlighet att starta initiativ.

Dagen innan firandet anordnade även EU-kommissionen en workshop med fokus på arbetet med att skapa medvetenhet kring medborgarinitiativ. Workshopen gav tillfälle att reflektera över utmaningar och dela med sig av goda erfarenheter för att stärka och fortsätta synliggöra det europeiska medborgarinitiativet, och att uttrycka de behov av stöd medlemsländerna önskar från kommissionen. Sammankomsten var den första i sitt slag.

Du kan läsa mer om Valmyndighetens roll som granskare här:

Kontroll och intyg för medborgarinitiativ inom EU

Gruppbild med runt 60 deltagare från det Europeiska medborgarinitiativets konferens i Bryssel.

Cirka 60 personer deltog från olika länder och i olika roller: nationella kontaktpunkter, ambassadörer för det europeiska medborgarinitiativet samt andra aktörer.

Vad är det europeiska medborgarinitiativet?

Att delta i EU-demokratin är varje EU-medborgares rättighet – alla kan starta, kampanja för eller skriva under ett medborgarinitiativ. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar.

När ett initiativ har fått en miljon underskrifter utspridda i minst sju europeiska länder måste EU kommissionen ta ställning till det och en debatt kan anordnas i EU parlamentet som led till en ny lagstiftning. Läs mer här och hitta pågående initiativ du kan stödja:

Europeiska medborgarinitiativet på europa.eu Länk till annan webbplats.