• Start
  • Press
  • Fördelning av fasta valkretsmandat vid valet till riksdagen 2022

Publicerad: 8 april 2022

Huvudinnehåll start

Fördelning av fasta valkretsmandat vid valet till riksdagen 2022

Den 8 april har Valmyndighetens nämnd fattat beslut om fördelning av fasta valkretsmandat i riksdagsvalet 2022.

Valkretsmandaten fördelas beroende på hur många röstberättigade som bor i varje valkrets. Fördelningen av mandaten baserar sig på antalet röstberättigade per den 1 mars 2022.

På motsvarande sätt fördelar länsstyrelserna fasta valkretsmandat i de regioner och kommuner som är valkretsindelade.

Förändringar i mandatfördelningen

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Stockholms län och Uppsala län tilldelats ytterligare ett fast mandat vardera. Medan valkretsarna Västra Götalands län östra och Västerbottens län minskat med ett mandat. I övriga valkretsar är antalet fasta mandat oförändrat.

Totalt är det 310 fasta mandat och 39 utjämningsmandat i valet till riksdagen.

Fördelning av fasta valkretsmandat