• Start
  • Press
  • Valmyndighetens anseende i topp hos allmänheten

Publicerad: 6 juli 2021

Valmyndighetens anseende i topp hos allmänheten

Allmänheten har ett mycket stort förtroende för Valmyndigheten och anseendet ligger långt över genomsnittet för svenska myndigheter. Det visar Kantar Sifos årliga mätning av svenska myndigheters anseende.

Ett anseendeindex på 50 eller högre anses vara högt för myndigheter, enligt Kantar Sifo. Med 65 i anseendeindex hamnar Valmyndigheten på en delad förstaplats tillsammans med Kustbevakningen.

– Det är glädjande att se att Valmyndigheten har ett så högt förtroende hos allmänheten, och ett kvitto på att det svenska valsystemet anses vara robust. Vi tar det med oss i våra förberedelser inför kommande val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Kantar Sifo har genom en webbaserad enkät frågat 13 606 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för ett antal svenska myndigheter. Enkäten besvarades under perioden 30 maj-14 juni 2021. Personerna har bedömt myndigheternas anseende genom att besvara frågor inom fem olika områden:

  • Övergripande värdering
  • Personligt intryck
  • Lita på
  • Kvalitet i myndighetens tjänster och myndighetsutövning
  • Framgång

Mer om undersökningen på Kantar Sifos webbplats Länk till annan webbplats.