• Start
  • Press
  • Onlineevenemang: Det europeiska medborgarinitiativet

Publicerad: 18 maj 2021

Onlineevenemang: Det europeiska medborgarinitiativet

På tisdag den 25 maj kl. 13.30-15.30 ordnar EU-kommissionen ett onlineevenemang med fokus på det europeiska medborgarinitiativet. Mer information om det europeiska medborgarinitiativet finns här Länk till annan webbplats..

Valmyndigheten är nationell kontaktpunkt och behörig myndighet för kontroll och intygande av stödförklaringar och utifrån myndighetens roll som nationell kontaktpunkt har EU-kommissionen bett oss sprida information om detta evenemang.

Onlineevenemang: Det europeiska medborgarinitiativet

Inbjudan

Tisdagen den 25 maj 2021 13.30-15.30
Onlineevenemang
Det europeiska medborgarinitiativet:
ett verktyg för att lyfta dina idéer i hela EU!

NÄR?

Den 25 maj 2021 bjuder EU-kommissionen in dig till ett informationstillfälle avseende det europeiska medborgarinitiativet Länk till annan webbplats., ett av de centrala verktygen för deltagandedemokrati i EU, som inspiration genom berättelser om svenska medborgares initiativ för att få till förändringar i samhället.

Följ oss mellan kl. 13.30 och kl. 15.30 och upptäck vilka unika möjligheter det europeiska medborgarinitiativet erbjuder för medborgarnas deltagande i EU. På evenemanget kommer du att kunna träffa likasinnade icke-statliga organisationer, medborgare, representanter från EU-kommissionen, ambassadörer för det europeiska medborgarinitiativet samt svenska organisatörer, och tala om hur vi på olika sätt kan påverka de politiska besluten.

VAD?


Med utgångspunkt i en paneldiskussion kommer talarna att lyfta fram det europeiska medborgarinitiativet och sätta in det i dagens sammanhang, där det finns olika deltagandeverktyg lokalt, nationellt och på EU-nivå. Det blir en översikt av processen, däribland var och hur initiativorganisatörer kan få stöd av kollegor och experter med att framgångsrikt leda sina initiativ.

Under den andra delen av evenemanget kommer organisatörer av initiativ och en expert från forumet för det europeiska medborgarinitiativet att dela med sig av sina erfarenheter, tips och knep för hur man bäst genomför ett initiativ.

Evenemanget avslutas med fokus på svenska organisatörer som har anordnat deltagandedemokratiska initiativ i Sverige. Stanna kvar till slutet och upptäck initiativ i ditt land och bli inspirerad av berättelserna om hur andra medborgare har agerat för en förändring i det svenska samhället!

Här hittar du mer information och anmäler dig Länk till annan webbplats..

Hela programmet finns här Länk till annan webbplats..

Genom det europeiska medborgarinitiativet kan medborgare från olika EU-länder utbyta idéer och tillsammans driva en gemensam hjärtefråga i syfte att påverka beslutsfattandet. På så sätt kan man ge beslutsfattarna nya perspektiv och idéer från hela EU.

Språk:

Evenemanget äger rum på svenska, med tolkning från/till svenska och engelska.