• Start
  • Press
  • Valmyndighetens årsrapport för 2020

Publicerad: 22 februari 2021

Valmyndighetens årsrapport för 2020

Idag har Valmyndigheten lämnat sin årsrapport till regeringen som redogör för verksamhetens arbete och kostnader för 2020.

I årsrapporten framgår det att Valmyndigheten har lagt ner mycket tid och resurser under 2020 på utvecklingen av ett nytt IT-stöd för valadministrationen. Även flera andra utvecklingsarbeten har pågått inför valen till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige år 2022.

Under 2020 har inga nationella val genomförts. Däremot genomfördes fyra kommunala folkomröstningar och ett medborgarinitiativ kontrollerades. Under året pågick även arbete med förberedelser inför valet till Sametinget som äger rum den 16 maj 2021.

Valmyndighetens årsrapport för 2020 Pdf, 526 kB.