• Start
  • Press
  • 9 220 personer upptagna i den slutliga röstlängden till sametingsvalet

Publicerad: 18 februari 2021

9 220 personer upptagna i den slutliga röstlängden till sametingsvalet

Sametingets valnämnd har den 17 februari fastställt den slutliga röstlängden till sametingsvalet den 16 maj 2021.

Valmyndigheten har tagit fram statistik över ålder, kön och geografisk spridning på de som finns med i den slutliga röstlängden.

Statistik över röstberättigade Länk till annan webbplats.

Mer information

Sametingets webbplats Länk till annan webbplats.