• Start
  • Press
  • Valmyndigheten skriver under för en stark demokrati

Publicerad: 8 december 2020

Valmyndigheten skriver under för en stark demokrati

I dag tisdagen den 8 december skrev Valmyndigheten under Deklarationen för en stark demokrati.

Deklarationen har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år och är en del av den nationella samlingen Vår demokrati - värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.

Bakom initiativet står Kommittén Demokratin 100 år.

Valmyndighetens åtaganden

Valmyndigheten kommer att verka för att fler får god kunskap och medvetenhet om valsystemets funktionssätt och betydelsen i demokratin. Vi kommer att analysera vilka delar av valsystemet som behöver uppmärksammas på olika sätt i kommunikationen med allmänheten inför valet 2022. Det kan handla om betydelsen av fria, allmänna och hemliga val, valhemlighetens innebörd, hur personval fungerar med mera.

Se videon Vår demokrati - Värd att värna varje dag Länk till annan webbplats.

Mer information om Vår demokrati Länk till annan webbplats.