• Start
  • Press
  • Valmyndigheten har ett mycket högt anseende bland allmänheten

Publicerad: 1 december 2020

Valmyndigheten har ett mycket högt anseende bland allmänheten

Kantar Sifos extramätning av svenska myndigheters anseende visar att allmänheten har ett mycket stort förtroende för Valmyndigheten.

Valmyndigheten har ingått i Kantar Sifos extra mätning av anseendet och får ett anseendeindex på 68, vilket är högst av de 17 myndigheter som ingår i mätningen. Ett anseendeindex på 50 eller högre brukar anses vara högt för myndigheter.

– Det är glädjande att se att Valmyndigheten har ett så högt förtroende hos allmänheten, och ett kvitto på att det svenska valsystemet anses vara robust. Vi tar det med oss i våra förberedelser inför kommande val, där valet till Sametinget står näst på tur i maj, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Mer om undersökningen

Kantar Sifo har genom en webbaserad enkät frågat slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 17 svenska myndigheter. Enkäten besvarades under perioden 14-26 oktober 2020. Personerna har bedömt myndigheternas anseende genom att besvara frågor inom fem olika delar:

  • övergripande värdering
  • personligt intryck
  • lita på
  • kvalitet i myndighetens tjänster och myndighetsutövning
  • framgång.

Mer om undersökningen på Kantar Sifos webbplats Länk till annan webbplats.