• Start
  • Press
  • 2019 års EU-val genomfördes rättssäkert och effektivt

Publicerad: 24 september 2019

2019 års EU-val genomfördes rättssäkert och effektivt

Valmyndighetens samlade erfarenhet är att valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 genomfördes både rättssäkert och effektivt. Det svenska valsystemet är robust därför att det är decentraliserat, manuellt och transparent. Det borgar för att det är svårt att manipulera eller påverka valresultatet. Samtidigt är delar av valsystemet i stort behov av förändring. Det konstaterar Valmyndigheten i erfarenhetsrapporten från 2019 års EU-val som överlämnades till regeringen i dag.

EU-valet 2019 har i stort genomförts lugnt och planenligt, men ett antal problem och händelser har förekommit under röstningsperioden. Det handlar bland annat om problem med distributionen av förtidsröster mellan kommuner och ordningen bland valsedlar i röstningslokalerna. Många av problemen som tas upp i rapporten togs upp redan i Valmyndighetens erfarenhetsrapport från det nationella valet 2018. Valmyndigheten anser att det finns ett stort behov av att behandla problemen omgående för att ändringar ska hinna träda i kraft i tid före nästa val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige år 2022.

– För att stärka förtroendet för det svenska valsystemet och bevara den stabila grund som valsystemet vilar på är det viktigt att skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och anpassning. Men också att det inte kommer sena lagändringar inför ett val, utan att tiden direkt efter ett val används för analys, utredning och eventuella förändringar, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

– Valmyndighetens bedömning är att valsedelssystemet är den allra viktigaste frågan att prioritera i närtid. Så länge Sverige har en stor mängd olika valsedlar som presenteras och distribueras på olika sätt så kommer en rad problem att uppstå, säger Anna Nyqvist.

Vid årets val förekom även ett antal problem som är specifika för val till Europaparlamentet. Det gäller det bristfälliga informationsutbytet mellan EU-länderna och den specifika frågan om möjligheten att rösta i flera länder om man har dubbla EU-medborgarskap. Det är problem som behöver hanteras gemensamt av EU-länderna inför nästa val till Europaparlamentet.

Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valet till Europarlamentet 2019

Bakgrund

I dag överlämnade Valmyndigheten en erfarenhetsrapport från valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 till regeringen. I rapporten beskrivs Valmyndighetens erfarenheter och insamlade synpunkter från länsstyrelser, kommuner och utlandsmyndigheter på genomförandet av valet. Fokus ligger på de områden där myndigheten ser viktiga förändringsbehov. Även omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun behandlas i rapporten.