• Start
  • Press
  • Brevutskick till EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige

Publicerad: 15 mars 2019

Brevutskick till EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige

Valmyndigheten skickar nu i dagarna ut brev till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019. Bakgrunden är att EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige kan välja om de vill rösta i valet i Sverige eller i det land där de är medborgare.

I mitten av mars skickar Valmyndigheten ett brev med information till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige. Breven skickas till de adresser som finns registrerade i Skatteverkets folkbokföringsregister. I brevutskicket bifogas en blankett för anmälan till den svenska röstlängden eller en blankett för utträde ur den svenska röstlängden inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

EU-medborgare folkbokförda i Sverige väljer vilken röstlängd de ska stå med i

För att få rösta i valet till Europaparlamentet behöver du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige stå med i ett lands röstlängd.

  • Om du vill rösta i Sverige kan du anmäla dig till den svenska röstlängden. Har du anmält dig till den svenska röstlängden vid tidigare val så står du fortfarande kvar i röstlängden.
  • Om du vill rösta i det land där du är medborgare ska du anmäla utträde ur den svenska röstlängden om du sedan tidigare är anmäld till den svenska röstlängden. Du kommer istället tas med i röstlängden i det land där du är medborgare.

Om du tas med i den svenska röstlängden kommer Valmyndigheten att meddela detta till det land där du är medborgare. Du kommer då strykas från det landets röstlängd. Det går alltså bara att finnas med i ett lands röstlängd.