• Start
  • Press
  • Statistik över preliminärt röstberättigade vid val till Europaparlamentet

Publicerad: 5 mars 2019

Statistik över preliminärt röstberättigade vid val till Europaparlamentet

Valmyndigheten har per den 1 mars tagit fram statistik över preliminärt antal röstberättigade vid valet till Europaparlamentet. Enligt den preliminära statistiken är totalt 7 514 498 svenska medborgare röstberättigade vid valet.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen. Statistik över röstberättigade publiceras även 30 dagar före valdagen då röstlängden fastställs.

Ta del av statistiken i Valpresentationen 2019 Länk till annan webbplats.