Publicerad: 7 februari 2019

Omval ska hållas i Falun

Valprövningsnämnden har beslutat om att omval ska hållas i val till kommunfullmäktige i Falun.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden har beslutat att upphäva valet till kommunfullmäktige i Falu kommun den 9 september 2018 och förordna om omval. Anledningen är att 126 förtidsröster i val till kommunfullmäktige inte levererades till valnämnden i tid och därmed aldrig räknades. Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna sannolikt har påverkat valutgången och har därför beslutat att omval ska ske i val till kommunfullmäktige.

Valdag för omvalet

Det är Valmyndigheten som efter samråd med länsstyrelsen ska bestämma vilken dag valet ska hållas. Valdagen måste inträffa inom tre månader efter Valprövningsnämndens beslut och Valmyndigheten kommer att informera om valdag så fort den är bestämd.

Valprövningsnämndens beslut om omval Länk till annan webbplats.

När kan det bli ett omval?

Att ett omval ska hållas kan beslutas om det föregående valet inte har genomförts korrekt. Det är Valprövningsnämnden som efter överklagan kan besluta om att ett val helt eller delvis ska göras om. Valprövningsnämnden beslutar endast om omval eller andra rättelser om felaktigheterna som förekommit sannolikt har inverkat på valutgången. Felaktigheter som inte har påverkat exempelvis mandatfördelning mellan partier eller kandidaters mandat leder inte till omval eller rättelse. Om rättelse kan göras genom förnyad sammanräkning eller någon annan mindre åtgärd ska Valprövningsnämnden istället besluta om det.

Vilka regler gäller vid ett omval?

Generellt gäller samma regler och tidsfrister för omval som vid ordinarie val. Till exempel fastställs röstlängden 30 dagar innan valdagen och röstkort skickas till alla röstberättigade. Det korta tidsperspektivet för att genomföra omval gör dock att vissa aktiviteter har kortare hålltider. T.ex. kommer förtidsröstningen bara vara i tio istället för arton dagar.

Vilka partier får ställa upp vid omval?

Inga nya partier kan anmäla deltagande eller registrera partibeteckningar inför ett omval, men det kan bli vissa ändringar av vilka kandidater som finns på valsedlarna.

Mer information om omval