• Start
  • Press
  • Bedömning av kostnader och förberedelsetid för extra val

Publicerad: 10 januari 2019

Bedömning av kostnader och förberedelsetid för extra val

Valmyndigheten har i dag rapporterat till talmannen att kortast möjliga förberedelsetid för att kunna genomföra ett extra val är två och en halv månad efter att en eventuell fjärde statsministeromröstning har genomförts. Den valdag som Valmyndigheten rekommenderar är söndagen den 7 april 2019.

Valmyndigheten har i sin bedömning av kortast möjliga förberedelsetid och lämplig valdag vägt in vad som är praktiskt möjligt att klara av samt vilken valdag som bedöms som lämplig i förhållande till valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Valmyndighetens rekommendation av valdag

Valmyndigheten rekommenderar söndagen den 7 april som valdag för ett extra val till riksdagen. Det finns flera tidskritiska moment i valkedjan, inte minst utlandsröstningen, som gör att Valmyndigheten bedömer att det inte går att genomföra ett extra val tidigare än så. Från aviserad statsministeromröstning till valdag är det 10,5 veckor, vilket kommer att innebära en mycket stor press på samtliga inblandade aktörer.

Valmyndigheten bedömer att det finns stora risker med att röstning till extra val och Europaparlamentsval pågår samtidigt. Brevröstning till Europarlamentsvalet startar den 11 april. Om ett extra val till riksdagen skulle äga rum senare än den 7 april ser Valmyndigheten en stor risk för att röster i de båda valen blandas ihop eller att röster underkänns på grund av att de tolkas som två förtidsröster från samma väljare.

Kostnader för extra val

Valmyndigheten har beräknat kostnader för ett extra val baserat på kostnader för valet 2018. Kostnaderna för ett extra val beräknas bli något lägre än vid ett ordinarie val. Det beror bland annat på att det enbart är ett riksdagsval, vilket innebär färre antal valsedlar och röster att hantera. Kostnaderna för ett extra val beräknas uppgå till 346 miljoner kronor.

Valmyndighetens underlag till riksdagens talman Pdf, 196 kB.

Bakgrund

I ett brev daterat den 19 december 2018 bad riksdagens talman att Valmyndigheten senast den 10 januari 2019 skulle inkomma med ett underlag för kostnader och kortast möjliga förberedelsetid som myndigheten bedömer behövs för att kunna genomföra ett extra val.

Extra val ska enligt lagstiftningen kunna genomföras inom tre månader från det att riksdagen röstat ner talmannens förslag till statsminister fyra gånger. Exakt valdag bestäms av talmannen efter samråd med Valmyndigheten.