• Start
  • Press
  • Valmyndigheten ska bedöma kostnader och förberedelsetid för extra val

Publicerad: 19 december 2018

Valmyndigheten ska bedöma kostnader och förberedelsetid för extra val

Valmyndigheten har idag fått en begäran från riksdagens talman om att bedöma kostnader och kortast möjliga förberedelsetid för att genomföra ett extra val, i det fall ett fjärde förslag till statsminister faller i kammaren.

Extra val ska enligt lagstiftningen kunna genomföras inom tre månader från ett beslut i riksdagen.

Valmyndigheten ska nu ta fram ett underlag för kostnader och kortast möjliga förberedelsetid som myndigheten bedömer behöva för att kunna genomföra ett extra val.

Valmyndigheten ska återrapportera till talmannen senast den 10 januari.

Riksdagens pressmeddelande Länk till annan webbplats.