• Start
  • Press
  • Valmyndigheten välkomnar rapport från valobservationsinsats

Publicerad: 22 november 2018

Valmyndigheten välkomnar rapport från valobservationsinsats

Vid valet den 9 september i år genomförde OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) en oberoende valobservation i Sverige. ODIHR har nu lämnat sin rapport om det svenska valet som bland annat innehåller rekommendationer om hur valhemligheten kan stärkas och hur hanteringen av valsedlar kan förbättras.

I rapporten konstaterar ODIHR att den svenska vallagstiftningen utgör en solid grund för genomförande av demokratiska val och att majoriteten av de som deras expertteam har pratat med har uttryckt förtroende för systemet, som anses både öppet och transparent. Samtidigt rekommenderar ODIHR att Sverige genomför ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för valhemligheten. De rekommenderar också åtgärder för att säkerställa att valsedlar trycks och distribueras på ett likvärdigt sätt för alla partier som deltar i ett val.

– Vi välkomnar ODIHRs oberoende valobservation av det svenska valet. Valmyndigheten delar de slutsatser som framförs i rapporten gällande hanteringen av valsedlar. Vi har under flera år framfört att det behövs en översyn och en förändring av valsedelssystemet, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

– Den stora mängd olika valsedlar som tillåts med dagens system kommer oavsett hur de är placerade att vara en utmaning, inte minst vad gäller logistik och distribution. I dag är det dessutom olika regler för olika partier. Det är inte heller hållbart ur vare sig ett ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv att trycka så många valsedlar som vi gör i dag. Det finns också risker för att valsedlar saknas i lokalerna. I förlängningen riskerar valsedelssystemet att skada förtroendet för det svenska valsystemet, säger Anna Nyqvist.

Det svenska valsystemet är utformat för att säkerställa ett korrekt valresultat. Det är en ordning där röster, alltså valsedlar, räknas för hand av utbildad personal. Det är ett decentraliserat system med inbyggda kontrollstationer på flera nivåer som syftar till att kvalitetssäkra resultatet. Korrigeringar kan ske fram till dess att resultatet fastställs och mandaten fördelas. Allt är öppet för insyn från allmänheten och valsedlarna sparas. Om det skulle behövas kan rösterna räknas om på samma sätt flera gånger. Att utveckla valsedelssystemet genom att minska mängden valsedlar bidrar till att bevara det positiva i det svenska valsystemet.

ODIHRs rapport om det svenska valet Länk till annan webbplats.