• Start
  • Press
  • Nyheter inför Europaparlamentsvalet i maj 2019

Publicerad: 22 november 2018

Nyheter inför Europaparlamentsvalet i maj 2019

Från och med valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 kommer det att ställas krav på att platsen för valsedlar vid en röstnings- eller vallokal ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. Det ska också vara möjligt för väljare att personrösta på en kandidat för ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält alla kandidater genom att skriva till namnet på en blank valsedel eller partivalsedel, under förutsättning att kandidaten är anmäld för partiet. I dag är detta endast möjligt för partier som inte har anmält sina kandidater

Valsedlar ska avskärmas från insyn

Ändringarna i vallagen innebär att det ställs krav på att det i anslutning till en vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. Syftet är att stärka skyddet för valhemligheten. Genom avskärmningen ska en väljare kunna välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare.

Vilken typ av avskärmning som ska användas och hur den ska se ut är upp till kommunernas valnämnder att besluta, utifrån de lokala förutsättningarna. Valmyndigheten kan utifrån rollen som central valmyndighet och samordnande funktion ge råd och stöd, mot bakgrund av lagstiftningen.

Ökade möjligheter att personrösta på blanka valsedlar och partivalsedlar

Lagändringen innebär att det ska bli möjligt för väljare att personrösta på kandidater från alla partier även om väljaren inte har tillgång till en namnvalsedel. Väljaren kan antingen ta en blank valsedel och skriva namnet på det parti och den kandidat som hen vill rösta på eller ta en partivalsedel och skriva kandidatnamnet på. I dag är detta endast möjligt för partier som inte har anmält sina kandidater, dvs. partier som inte har låst sina listor. Syftet med lagändringen är att underlätta för väljare att fullt ut nyttja sin rösträtt, oberoende av om det görs i en vallokal på valdagen, i en röstningslokal vid förtidsröstning eller genom brevröstning från utlandet. Ändringen underlättar framför allt för de som vill rösta någon annanstans än i sin hemkommun och därför inte har tillgång till rätt namnvalsedel.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019 och kommer att tillämpas för första gången i valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Regeringens proposition Stärkt skydd för valhemligheten Länk till annan webbplats.