• Start
  • Press
  • Förtydligande kring resultatrapporteringen under valnatten

Publicerad: 19 september 2018

Förtydligande kring resultatrapporteringen under valnatten

Det förekommer uppgifter om valfusk kring några partiers preliminära valresultat på Valmyndighetens webbplats på valnatten. Att webbplatsen var svår att nå under valnatten påverkade inte det preliminära valresultatet. Nedan redogör vi för händelseförloppet under valnatten.

  • Klockan 20.00: Vallokalerna stängde. Därefter påbörjades rösträkningen av 6 004 valdistrikt.
  • Cirka klockan 20.20: Röster registrerades från de första valdistrikten.
  • Cirka klockan 20.30: Svårt att nå Valmyndighetens webbplats och där följa resultatrapporteringen. Vid den tidpunkten hade länsstyrelserna registrerat två (2) distrikt. Rösträkningen gick att följa via medier.
  • Cirka klockan 01.30: Rösträkningen gick åter att följa på Valmyndighetens webbplats utan större störningar. Då var cirka 5 980 av 6 004 distrikt räknade.

I början av rösträkningen när få valdistrikt har rapporterat in sina röster leder inrapportering av resultat från nya valdistrikt till att förändringarna i procentfördelningen mellan partierna kan bli stora. I slutet av rösträkningen när många distrikt är inrapporterade, stabiliseras siffrorna mer och mer och förändringarna blir följaktligen små.

Det är naturligt att procentfördelningen mellan partierna förändrades under den tid som webbplatsen var svår att nå.

Resultatet från valnatten rapporterades löpande utan problem

Att webbplatsen var svår att nå under valnatten påverkade inte länsstyrelsernas inregistrering av valresultaten eller Valmyndighetens löpande rapportering av valresultatet till medier. Mediernas redovisning av resultatet fungerade oberoende av Valmyndighetens webbplats.