• Start
  • Press
  • Valmyndighetens nämnd sammanträder kl. 09.30 på söndag

Publicerad: 16 september 2018

Valmyndighetens nämnd sammanträder kl. 09.30 på söndag

Valmyndighetens nämnd planerar att sammanträda kl. 09.30 på söndagen den 16 september för att fastställa det slutliga valresultatet för riksdagen.

Det fastställda slutliga resultatet kommer att publiceras på Valmyndighetens webbplats och anslås på myndighetens anslagstavla samt senare kungöras i Post och inrikes tidningar.