• Start
  • Press
  • Valresultatet för riksdagsvalet väntas fastställas på söndag

Publicerad: 14 september 2018

Valresultatet för riksdagsvalet väntas fastställas på söndag

Valmyndigheten planerar att fastställa det slutliga valresultatet för riksdagen på söndag den 16 september. Länsstyrelsernas ambition är att den slutliga rösträkningen och registreringen är klar lördag kväll den 15 september. Därefter fastställer Valmyndigheten fördelningen av mandat mellan partierna och vilka ledamöter och ersättare som tar plats i riksdagen.

– Det innebär att vi på söndag bör ha ett fastställt resultat för riksdagen. Det är oerhört viktigt att vi i valadministrationen ska kunna säkerställa att Sverige får ett korrekt valresultat, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Rösträkningen tar tid

Rösträkningen efter valet den 9 september har tagit längre tid än beräknat. Det beror bland annat på ett högt valdeltagande men framförallt har fler väljare valt att förtidsrösta, och valt att göra det närmare valdagen. Länsstyrelsen får i och med det kortare tid på sig för den slutliga rösträkningen. Det är de län som har flest röster att räkna som behöver längst tid, det vill säga Stockholms och Västra Götalands län.

Att hantera den stora andelen valsedlar med personkryss tar mycket tid. Nytt i och med valet 2018 är också reglerna gällande samtycke av en kandidatur. Alla personröster ska matchas med ett samtycke från personen som står på valsedeln.

Dessutom har antalet valsedlar som kommer från andra valkretsar ökat. Det innebär extra administration eftersom man då måste kontrollera om kandidaterna är anmälda och kandiderar i det aktuella valområdet.

Publicering av slutligt valresultat

Det fastställda slutliga resultatet kommer att publiceras på Valmyndighetens webbplats och anslås på myndighetens anslagstavla samt senare kungöras i Post- och Inrikes tidningar.

Följ den slutliga rösträkningen

Den slutliga rösträkningen går att följa på Valmyndighetens webbplats.

Länsstyrelsens slutliga rösträkning för val till riksdagen Länk till annan webbplats.