• Start
  • Press
  • Utläggning av valsedlar - Det här gäller

Publicerad: 29 augusti 2018

Utläggning av valsedlar - Det här gäller

De senaste dagarna har det kommit många frågor till Valmyndigheten om valsystemet, valsedlar i röstningslokaler och vad man gör om något inte verkar gå rätt till. Här besvarar vi de frågorna.

Valsedlar i vallokalerna

Vissa valsedlar måste enligt lag finnas i alla vallokaler. Det är röstmottagarnas ansvar att se till att dessa valsedlar alltid finns på plats. De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet får sina partivalsedlar utlagda för alla tre valen om partiet begärt det.

För 2018 är det: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

För kommun- och landstingsval ska även partivalsedlar för de lokala partier som har mandat i fullmäktige läggas ut inom respektive kommun och landsting, om partiet begärt det. Blanka valsedlar måste också finnas i varje vallokal.

Partierna ansvarar själva för att lägga ut sina namnvalsedlar och fylla på om valsedlarna tar slut. Endast partier som anmält deltagande i valet får lägga ut sina valsedlar.

Om något inte går rätt till

Det svenska valsystemet är robust. Det är manuellt, decentraliserat och transparent. Röster, det vill säga valsedlar, räknas för hand i ett decentraliserat system. Allt är öppet för insyn från allmänheten och valsedlarna sparas. Om det skulle behövas kan rösterna räknas om på samma sätt flera gånger.

Om du ser något som inte går rätt till i en vallokal ska du i första hand prata med röstmottagare på plats i vallokalen. I andra hand ska valnämnden i kommunen kontaktas. Om du ser något som misstänks vara valfusk, det vill säga att någon medvetet försöker manipulera valresultatet ska detta polisanmälas.

Det är ett brott att t.ex. försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också ett brott att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat. Om du anser att en händelse riskerar att påverka valresultatet kan du överklaga till Valprövningsnämnden.

Myndigheternas olika ansvar

Det är många olika myndigheter som är involverade i att genomföra ett val i Sverige. Det är kommunernas valnämnder som ansvarar för hur röstmottagningen går till i vallokalerna. Valmyndigheten är central valmyndighet men har inget tillsynsansvar över valnämnderna och ingen samlad bild över genomförandet av valet på lokal nivå.