Publicerad: 11 juli 2018

Nu postas utlandsröstkorten

Under juli månad skickas utlandsröstkort och material för brevröstning till 151 000 svenska medborgare som har utvandrat och som har anmält sin adress till Skatteverket.

Utskicken beräknas vara framme hos de röstberättigade senast den 26 juli, vilket är första dag som brevröstning från utlandet får ske. Brevröstningsmaterialet för utlandssvenskar innehåller en blank valsedel till riksdagsvalet samt utlandsröstkort, valkuvert, ytterkuvert och omslagskuvert.

Den 16 augusti är första möjliga dag att förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat. Utlandsröstkortet innehåller kontaktuppgifter till närmaste ambassad/konsulat som har röstmottagning.

I samband med utskicket av röstkortet startar en informationsinsats i digitala kanaler riktad till utlandssvenskar om röstning från utlandet.

Att rösta från utlandet

Svenska ambassader och konsulat i utlandet som har röstmottagning och/eller brevröstningsmaterial Länk till annan webbplats.

Om att rösta utomlands på utlandsmyndigheternas webbplats Sweden Abroad Länk till annan webbplats.