• Start
  • Press
  • Datum för Europaparlamentsvalet 2019 beslutat

Publicerad: 23 maj 2018

Datum för Europaparlamentsvalet 2019 beslutat

Europeiska unionens råd har beslutat om datum för val till Europaparlamentet 2019. Valet kommer att äga rum den 23–26 maj 2019. I Sverige kommer valet att äga rum söndagen den 26 maj 2019.