• Start
  • Press
  • Angående uppgifter i media om Valmyndighetens IT-säkerhet

Publicerad: 18 april 2018

Angående uppgifter i media om Valmyndighetens IT-säkerhet

I media förekommer just nu uppgifter om att det finns en lucka i Valmyndighetens it-baserade stöd.

Rapporteringen handlar om att en tidigare medarbetares behörighetsprofil till valadministrationens it-baserade stöd har funnits kvar en tid efter att medarbetaren har avslutat sin anställning på myndigheten. För att kunna använda aktuell profil behövde personen i fråga ha tillgång till Valmyndighetens lokaler, vilket inte har varit fallet. Det är inte heller möjligt att manipulera valresultat genom valadministrationens it-stöd.

Den aktuella profilen är nu borttagen. Den har inte använts sedan anställningen avslutades och personen i fråga har inte haft tillgång till uppgifter som skulle kunna användas för att påverka valets genomförande. Valmyndigheten ser allvarligt på den här typen av indikationer och så snart vi fick uppgifterna så vidtog vi nödvändiga åtgärder, säger
Carl Sjöberg, chef för Valmyndighetens IT- och kommunikationsenhet.

Det svenska valsystemet är utformat för att säkerställa ett korrekt valresultat. Det är manuellt, decentraliserat och transparent, vilket borgar för att det är svårt att manipulera. Valmyndigheten arbetar löpande med att identifiera och analysera möjliga hot och risker i hela valkedjan. I planering, genomförande, inrapportering och i mandatfördelning använder valadministrationen ett it-baserat stöd. Myndigheten genomför löpande kontroller och tester och inför skyddsmekanismer i de fall någon svaghet har identifierats.