• Start
  • Press
  • Fördelning av fasta valkretsmandat vid valet till riksdagen 2018

Publicerad: 17 april 2018

Fördelning av fasta valkretsmandat vid valet till riksdagen 2018

Den 13 april har Valmyndighetens nämnd fattat beslut om fördelning av fasta valkretsmandat i riksdagsvalet 2018.

Valkretsmandaten fördelas beroende på hur många röstberättigade som bor i varje valkrets. Fördelningen av mandaten baserar sig på antalet röstberättigade per den 1 mars 2018.

På motsvarande sätt fördelar länsstyrelserna fasta valkretsmandat i de landsting och kommuner som är valkretsindelade.

Fördelning av valkretsmandat Länk till annan webbplats.