• Start
  • Press
  • Valmyndighetens årsrapport för 2017

Publicerad: 23 februari 2018

Valmyndighetens årsrapport för 2017

Den 22 februari lämnade Valmyndigheten in sin årsrapport till regeringen som redogör verksamhetens arbete och kostnader för 2017.

I årsrapporten framgår det att Valmyndighetens största arbetsinsatser varit att genomföra valet till Sametinget och att planera valen till riksdag, kommun-och landstingsfullmäktige år 2018. Andra stora arbeten som genomförts under året har varit att tillämpa värdmyndighetslösningen tillsammans med Skatteverket, påbörjat utveckling av nytt IT-stöd för valadministrationen och arbetet med ny webbplats för val.se.

Årsrapport 2017 Pdf, 900 kB.