• Start
  • Press
  • Du kan förtidsrösta om du befinner dig utomlands när det är val

Publicerad: 17 januari 2018

Du kan förtidsrösta om du befinner dig utomlands när det är val

Befinner du dig eller är bosatt utomlands vid valen den 9 september kan du förtidsrösta.

Du kan antingen förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet eller rösta på en ambassad eller ett konsulat.
För att brevrösta behöver du material för brevröstning. Du kan beställa brevröstningsmaterial från ambassader och konsulat, kommuner eller från oss på Valmyndigheten. Från Valmyndigheten kan du beställa materialet via mejl och webbformulär från början av juni.
Du får tidigast skicka din röst den 26 juli och den måste skickas från utlandet för att den ska bli giltig.
Förtidsröstningen hos ambassader och konsulat börjar tidigast den 16 augusti. Du kan inte rösta på valdagen i utlandet.

Brevrösta från utlandet eller på ambassad eller konsulat

Anmäl dig till röstlängden om du är bosatt utomlands

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år.
Du anmäler dig till röstlängden med Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”. Skatteverket behöver få din anmälan senast den 3 augusti 2018 för att den ska hinna registreras innan riksdagsvalet. Röstlängden skapas 30 dagar före valdagen med de uppgifter som då finns registrerade i folkbokföringen.

Blankett Ny Adress/Röstlängd för utvandrad Länk till annan webbplats.

Rösträtt för utlandssvenskar