Oy kullanmak

11 Eylül 2022 Pazar günü parlamento, belediye ve yerel idareler için seçimler yapılacaktır.

Kimler oy kullanabilir?

Oy kullanabilmek için en geç seçim günü 18 yaşını doldurmuş olmalısınız. Oy verme hakkına sahip olup olmadığınız ve hangi seçim bölgesine ait olduğunuz seçim tarihinden 30 gün önceki nüfus kayıt bilgilerinize göre belirlenir.

Parlamento seçimlerinde oy kullanabilmek için:

  • İsveç vatandaşı olmanız ve halen ya da daha önceden nüfus kütüğünde kayıtlı olmanız gerekmektedir.

Belediye meclisi ve yerel idareler seçimlerinde oy kullanabilmek için:

  • İsveç vatandaşı olmanız ve İsveç nüfus kütüğünde kayıtlı olmanız;
  • AB ülkeleri, İzlanda ya da Norveç uyruklu olup, İsveç nüfus kütüğünde kayıtlı olmanız;
  • Yukarıda belirtilen ülkelerin dışında başka bir ülke uyruğunda olup, seçim gününden önce İsveç nüfus kütüğünde kesintisiz olarak üç yıl süreyle kayıtlı olmanız gerekmektedir.

Oy kullanma hakkına sahipseniz bir seçmen pusulanız olur

Oy verme hakkı olan sizlere seçmen pusulaları seçimlerden yaklaşık üç hafta önce postayla gönderilir. Hangi seçimler için oy hakkınız bulunduğu, isim, adres, bağlı olduğunuz seçim lokalinin adresi ve açık olduğu saatler de yazılıdır. Seçmen pusulanız yoksa belediyeden ya da Seçim Kurulundan sipariş edebilirsiniz.

Seçmen pusulaları

Seçmen pusulaları parlamento seçimlerinde sarı, belediye meclisi seçimlerinde beyaz, bölge meclisi seçimlerinde ise mavidir.

Oy verebileceğiniz her yerde seçmen pusulaları bulunur.

Bir partiye oy vermek

Öncelikle bir partiye oy verilir. Partinin adı seçmen pusulasında yazılıdır. Partinizin adı seçmen pusulasında yoksa boş bir seçmen pusulasına oy vereceğiniz partinizin adını yazabilirsiniz.

Kişiye oy vermek

Parti adayları arasından belli birisine oy vermek isterseniz kişiye yönelik oy verirsiniz. Bunun için, ilgili adayın adının önündeki kareyi işaretlersiniz. Sadece bir aday işaretlenebilir. Partinin adı ile adayın adını boş bir seçmen pusulasına yazarak da kişisel adayınıza oy verebilirsiniz.

Burada oy verebilirsiniz

11 Eylül’deki seçim günü seçim lokalinizde oy kullanın

Sadece seçim pusulasında yazılı olan seçim lokalinde oy kullanabilirsiniz. Seçim lokali sadece seçim günü açıktır. Seçim lokalinde oy kullandığınızda seçmen kütüğündeki adınız işaretlenir ve oylarınız oy sandıklarına atılır.

Bağlı olduğun veya başka bir belediyedeki seçim lokalinde seçim tarihinden önce oy vermek

Ülke genelindeki herhangi bir oy verme lokalinde seçim tarihinden önce oy verebilirsiniz. Seçim tarihinden önce oy verme işlemi 24 Ağustos’ta başlar ve seçim gününe kadar sürer. Seçim tarihinden önce oy vermek için oy pusulanız yanınızda olsun. Nerede seçim tarihinden önce oy verilebildiğine ilişkin bilgileri bağlı olduğunuz belediyede ya da val.se sitesinde bulabilirsiniz.

Yurt dışından oy vermek

Seçim esnasında yurtdışında bulunuyorsanız, seçimlere postayla, İsveç’in büyükelçiliği ya da konsolosluk şubelerinden katılabilirsiniz. Postayla oy vermek için, Seçim Kurulu, belediye, büyükelçilikler ya da konsolosluk şubelerinden isteyebileceğiniz özel oy malzemeleri gereklidir. Oy en erken 28 Temmuz’da yurtdışından postayla gönderilmelidir. Seçim tarihinden önce en erken 18 Ağustos’da büyükelçilikler ya da konsolosluk şubelerinden oy verebilirsiniz.

Kimliğinizi göstermeniz gerekir

Oy verebilmek için kimliğinizi kimlik kartı göstermek suretiyle kanıtlamanız gerekmektedir. Kimlik belgeniz yoksa, başka birisi kimliğinizi doğrulayabilir, ama bu durumda o kişi kendi kimlik kartını göstermelidir.

Oy vermek için yardıma ihtiyaç duyuyorsanız

Başkası aracılığıyla oy vermek

Bedensel engelli, yaşlı ya da hasta olduğunuz için seçim lokaline ya da erken oy kullanma lokaline gelememe durumunda, başka birisi aracılığıyla da oy kullanabilirsiniz. Tutuklu ya da ceza ve tevkif evinde olmanız halinde de başka birisi aracılığıyla da oy kullanabilirsiniz.

Oy pusulası en erken 18 Ağustos’da ve en geç seçim günü hazırlanmış olmalıdır. Bir kurye ile bir tanığa ihtiyaç vardır. Her ikisi de 18 yaşını doldurmuş olmalıdır, ayrıca aynı kişi hem kurye hem de tanık olamaz.

Oy vermek için kuryeye ihtiyacınız var – kim oy kuryesi olabilir?

Oy kuryesi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Şu kişiler oy kuryesi olabilirler:

  • Sizin akraba ve yakınınız
  • Bakıcınız ya da kişisel işlerinizdeki yardımcınız,
  • Tutukevi ya da ceza ve tevkifevi çalışanları,
  • Taşra posta dağıtım hattı üzerinde ikamet ediyorsanız taşra posta dağıtıcısı.

Kurye vasıtasıyla oy vermek, belediye ya da Seçim Kurulundan sipariş edebileceğiniz özel oy malzemeleri gereklidir. Kurye vasıtasıyla seçim tarihinden önce oy verecekseniz seçmen pusulanızın olması gerekir.

Mobil oy verme işlemi

Seçim tarihinden önce ya da seçim günü hastalık, yaşlılık ya da bedensel engel sebebiyle kendiniz seçim lokalinde oy kullanamamanız halinde sizin için mobil oy verme işlemi uygulanır. Mobil oy verme işleminde belediyenizin girişimiyle iki oy görevlisi evinize gelirler ve oyunuzu teslim alırlar. Daha geniş bilgi için bağlı olduğunuz belediyenizle irtibata geçin.