การลงคะแนนเสียง

วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2022 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภามณฑล

ใครสามารถลงคะแนนเสียงได้บ้าง

เพื่อที่จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงคุณจะต้องมีอายุครบ 18 ปีในวันเลือกตั้ง โดยข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ 30 วันก่อนวันเลือกตั้ง จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่และคุณมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งใด

คุณมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหากคุณมี:

  • สัญชาติสวีเดนและมีชื่อหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดน

คุณมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล- และสมาชิกสภามณฑลหากคุณมี:

  • สัญชาติสวีเดนและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดน
  • สัญชาติของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือสัญชาติของประเทศไอซ์แลนด์หรือนอร์เวย์และมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดน
  • สัญชาติของประเทศอื่นและเคยมีชื่ออยู่ทะเบียนอยู่ในทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดนเป็นระยะเวลาสามปีติดต่อกันก่อนวันเลือกตั้ง

ผู้ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงจะได้รับบัตรลงคะแนน

ผู้ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงจะได้รับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ประมาณสามสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง บัตรลงคะแนนจะระบุว่าคุณมีสิทธิในการเลือกตั้งใดบ้าง พร้อมด้วยชื่อ ที่อยู่และเวลาเปิดทำการของหน่วยเลือกตั้งของคุณ หากคุณยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหรือทำหาย คุณสามารถสั่งบัตรใบใหม่ได้กับทางเทศบาลหรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ใบเลือกตั้ง

ใบเลือกตั้งจะเป็นสีเหลืองสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สีขาวสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และสีน้ำเงินสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภามณฑล ใบเลือกตั้งจะมีจัดเตรียมไว้ให้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้

ลงคะแนนให้พรรค

สำคัญว่าให้คุณเลือกพรรคก่อน ชื่อพรรคจะระบุในบัตรลงคะแนน หากคุณไม่พบชื่อพรรคที่คุณจะเลือกในบัตรลงคะแนน ให้คุณเขียนชื่อพรรคลงในบัตรลงคะแนนเปล่าได้

ลงคะแนนให้บุคคล

หากคุณต้องการให้บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะของผู้ลงสมัครของพรรคได้รับการเลือกตั้ง คุณสามารถลงคะแนนบุคคลให้กับบุคคลนั้นได้โดยการกากบาทลงในช่องหน้าชื่อของผู้ลงสมัครในใบเลือกตั้ง คุณสามารถกากบาทผู้ลงสมัครได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถลงคะแนนให้บุคคลโดยเขียนชื่อพรรคและชื่อผู้สมัครลงในบัตรลงคะแนนเปล่า

คุณสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่นี่

ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งของคุณในวันเลือกตั้ง คือวันที่ 11 กันยายน

คุณสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งระบุไว้ในบัตรลงคะแนนของคุณ หน่วยเลือกตั้งจะเปิดเฉพาะในวันเลือกตั้งเท่านั้น เมื่อคุณลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งของคุณจะถูกคัดชื่อจากบัญชีรายชื่อและคะแนนเสียงของคุณจะถูก ใส่ลงในกล่องลงคะแนน

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลของคุณหรือเทศบาลอื่น

คุณสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งแห่งไหนก็ได้ทั้งทั่วประเทศ การลงคะแนนเสียงล่วงหน้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคมจนถึงวันเลือกตั้ง คุณจะต้องนำบัตรลงคะแนนไปกับตัวคุณเมื่อคุณไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำหรับการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ที่เทศบาลของคุณหรือเว็บไซต์ www.val.se

การลงคะแนนเสียงจากต่างประเทศ

หากคุณอยู่ต่างประเทศคุณสามารถที่จะลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้หรือไปลงคะแนนที่สถานทูตสวีเดนหรือสถานกงสุลสวีเดนได้หลายแห่ง เพื่อที่จะสามารถลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้นั้นคุณจะต้องมีเอกสารเฉพาะ ซึ่งคุณสามารถขอรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์จากต่างประเทศสามารถทำได้เร็วสุดวันที่ 28 กรกฎาคม โดยคุณสามารถไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ที่สถานทูตและสถานกงสุลได้เร็วสุดในวันที่ 18 สิงหาคม

คุณจะต้องแสดงว่าคุณเป็นตัวคุณอย่างแท้จริง

ในการลงคะแนนเสียงคุณจะต้องสามารถพิสูจน์ตัวตนของคุณด้วยการแสดงเอกสารประจำตัว หากคุณไม่มีเอกสารประจำตัวก็สามารถให้บุคคลอื่นยืนยันตัวตนของคุณได้ แต่บุคคลนั้นจะต้องแสดงเอกสารประจำตัวของตน

หากคุณจำเป็นต้องมีความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่งสาร

คุณสามารถลงคะแนนโดยผู้ส่งสารได้ หากคุณไม่สามารถไปหน่วยเลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งก่อนกำหนดได้เนื่องจากเหตุผลด้านการเจ็บป่วย ความทุพพลภาพ หรือวัย นอกจากนี้คุณยังสามารถลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่งสารได้หากคุณถูกคุมขังหรืออยู่ในเรือนจำ โดยการลงคะแนนเสียงสามารถทำได้เร็วสุดวันที่ 18 สิงหาคมและไม่เกินวันเลือกตั้ง คุณจำเป็นต้องมีผู้ส่งสารและพยาน ทั้งคู่ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และผู้ส่งสารและพยานต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

คุณจำเป็นต้องมีผู้ส่งสาร– ใครที่สามารถเป็นผู้ส่งสารได้

ผู้ส่งสารต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บุคคลดังต่อไปนี้สามารถเป็นผู้ส่งสารได้:

  • ญาติของคุณ
  • ผู้ดูแลหรือผู้ที่มักจะช่วยเหลือคุณในเรื่องส่วนตัว
  • เจ้าหน้าที่ในที่คุมขังหรือเรือนจำ
  • บุรุษไปรษณีย์ชนบท หากคุณอาศัยอยู่นอกเขตบริการของบุรุษไปรษณีย์ในชนบท

เพื่อที่จะสามารถลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่งสารได้นั้นคุณต้องใช้เอกสารโดยเฉพาะซึ่งคุณสามารถขอรับได้จากเทศบาลหรือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากคุณลงคะแนนเสียงล่วงหน้าโดยใช้ผู้ส่งสารคุณจะต้องมีบัตรลงคะแนน

หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่

หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าหรือลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งได้ เนื่องจากสาเหตุด้านการเจ็บป่วย อายุ หรือทุพพลภาพ ในกรณีใช้หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ เทศบาลของคุณจัดให้มีผู้รับเสียงเลือกตั้งสองคนมารับคะแนนเสียงของคุณที่บ้าน ติดต่อเทศบาลของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม