Ako hlasovať

V nedeľu, 11. septembra 2022, sa konajú voľby do parlamentu, do obecných a regionálnych zastupiteľstiev.

Kto smie hlasovať?

Aby ste mali hlasovacie právo, musíte dovŕšiť 18 rokov veku najneskôr v deň volieb. Údaje v registri evidencie obyvateľstva 30 dní pred dňom volieb sú rozhodujúce pre to, či máte hlasovacie právo a do ktorého volebného obvodu patríte.

Hlasovacie právo do parlamentu máte, ak ste:

  • švédsky štátny občan a ste alebo ste boli zapísaný v evidencii obyvateľstva vo Švédsku.

Hlasovacie právo do obecného a regionálneho zastupiteľstva máte, ak ste:

  • švédsky štátny občan a ste zapísaný v evidencii obyvateľstva vo Švédsku
  • štátny občan niektorého členského štátu Európskej únie alebo občanom Islandu alebo Nórska a ste zapísaný v evidencii obyvateľstva vo Švédsku
  • ste občanom nejakej inej zeme a boli ste zapísaný v evidencii obyvateľstva vo Švédsku tri roky po sebe pred dňom volieb.

Kto má hlasovacie právo, dostane voličský preukaz

Kto má hlasovacie právo, dostane voličský preukaz poštou asi tri týždne pred voľbami. Vo voličskom preukaze je uvedené, na ktoré voľby máte hlasovacie právo ako i meno, adresa a čas, kedy je Vaša volebná miestnosť otvorená. Ak z nejakého dôvodu nemáte voličský preukaz, môžete si objednať nový na obecnom úrade alebo na úrade Valmyndigheten.

Hlasovacie lístky

Žlté hlasovacie lístky sú pre voľbu do parlamentu, biele sú pre voľbu do obecného zastupiteľstva a modré pre voľbu do regionálneho zastupiteľstva. Hlasovacie lístky sú k dispozícii na všetkých miestach, kde môžete hlasovať.

Hlasovanie za stranu

Hlasujete v prvom rade za jednu stranu. Názov strany je uvedený na hlasovacom lístku. Ak nenájdete hlasovací lístok Vašej strany, môžete napísať názov strany na prázdny hlasovací lístok.

Hlasovanie za osobu

Ak chcete, aby istý konkrétny kandidát strany bol zvolený, môžete urobiť krížik do štvorčeka pred menom kandidáta na volebnom lístku s menami. Krížikom môžete označiť len jedného kandidáta. Môžete tiež hlasovať za osobu tak, že napíšete názov strany a meno kandidáta na prázdny hlasovací lístok.

Tu môžete hlasovať

Hlasovanie vo Vašej volebnej miestnosti v deň volieb 11. septembra

Hlasovať môžete len v tej volebnej miestnosti, ktorá je uvedená vo Vašom voličskom preukaze. Volebná miestnosť je otvorená len v deň volieb. Keď hlasujete vo volebnej miestnosti, odškrtnú Vás v zozname voličov a Vaše hlasy uložia do volebných urien.

Hlasovanie v predstihu v hlasovacej miestnosti vo Vašej vlastnej alebo v inej obci

V predstihu môžete hlasovať v ktorejkoľvek hlasovacej miestnosti v celej zemi. Hlasovanie v predstihu začína 24. augusta a bude prebiehať až do dňa volieb včítane. Musíte mať so sebou Váš voličský preukaz, keď hlasujete v predstihu. Informácie o tom, kde môžete hlasovať v predstihu nájdete na obecnom úrade alebo na internetovej stránke val.se.

Hlasovanie zo zahraničia

Ak sa nachádzate v zahraničí, môžete hlasovať poštou alebo hlasovať v predstihu na mnohých švédskych ambasádach a konzulátoch. Aby ste mohli hlasovať poštou, musíte použiť zvláštny materiál, ktorý si objednáte na úrade Valmyndigheten, obecnom úrade, na ambasádach alebo konzulátoch. Hlas môže byť poslaný zo zahraničia najskôr 28. júla. Hlasovať v predstihu môžete na ambasádach alebo konzulátoch najskôr 18. augusta.

Musíte preukázať svoju totožnosť

Aby ste mohli hlasovať, musíte preukázať svoju identitu tak, že predložíte preukaz totožnosti. Ak nemáte preukaz totožnosti, môže iná osoba potvrdiť Vašu identitu, ale v takom prípade táto osoba musí predložiť preukaz totožnosti.

Ak potrebujete pomoc s hlasovaním

Hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca

Môžete hlasovať prostredníctvom splnomocnenca, ak pre chorobu, zdravotné postihnutie alebo vek sa sám/-a nemôžete dostať do Vašej volebnej miestnosti alebo do miestnosti pre hlasovanie v predstihu. Môžete tiež hlasovať prostredníctvom splnomocnenca, ak ste vo výkone väzby alebo v nápravnom zariadení.

Úpravu hlasu možno urobiť najskôr 18. augusta a najneskôr v deň volieb. Potrebujete jedného splnomocnenca a jedného svedka. Obidvaja musia mať dovŕšených 18 rokov veku a splnomocnenec a svedok nesmie to byť tá istá osoba.

Potrebujete splnomocnenca – kto môže byť splnomocnencom?

Splnomocnenec musí mať najmenej 18 rokov. Tieto osoby môžu byť splnomocnencom:

  • Váš príbuzný/-á
  • Váš ošetrovateľ/-ka alebo niekto kto Vám zvykne pomôcť s osobnými záležitosťami
  • zamestnanci väznice alebo nápravného zariadenia
  • vidiecky poštár, ak bývate pozdĺž trasy vidieckeho poštára.

Aby ste mohli hlasovať prostredníctvom splnomocnenca, potrebujete zvláštny materiál, ktorý si objednáte z obecného úradu alebo úradu Valmyndigheten. Ak hlasujete v predstihu prostredníctvom splnomocnenca, musíte mať Váš voličský preukaz.

Ambulantný príjem hlasov

Ambulantný príjem hlasov je pre Vás, ktorý pre chorobu, vek alebo zdravotné postihnutie nemôžete sám/-a hlasovať v predstihu alebo hlasovať vo volebnej miestnosti. V prípade ambulantného príjmu hlasov zariadi Váš obecný úrad, aby dvaja volební pracovníci prijímajúci hlasy, prišli k Vám domov a prijali Váš hlas. Kontaktujte Váš obecný úrad pre ďalšie informácie.