Wybory

W niedzielę 11 września 2022 roku odbędą się wybory do parlamentu i samorządów gminnych i regionalnych.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Żeby być uprawnionym do głosowania, należy ukończyć 18 lat najpóźniej w dniu wyborów. Dane figurujące w rejestrze ewidencji ludności 30 dni przed dniem wyborów decydują o tym, czy masz prawo do głosowania i do jakiego obwodu wyborczego należysz.

Masz prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych, jeżeli:

  • masz szwedzkie obywatelstwo i jesteś lub byłeś zameldowany w Szwecji.

Masz prawo do głosowania do samorządów gminy i regionu, jeżeli:

  • masz szwedzkie obywatelstwo i jesteś zameldowany w Szwecji
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii lub Norwegii i jesteś zameldowany w Szwecji
  • jesteś obywatelem innego państwa i byłeś zameldowany w Szwecji nieprzerwanie przez trzy lata przed dniem wyborów.

Uprawnieni do głosowania otrzymają kartę wyborczą

Około trzy tygodnie przez wyborami uprawnieni do głosowania otrzymają drogą pocztową kartę wyborczą. Karta wyborcza zawiera informacje o tym, w jakich wyborach można głosować oraz nazwę, adres i godziny otwarcia lokalu wyborczego. Jeżeli nie masz karty wyborczej, możesz zamówić nową w urzędzie gminy lub w Urzędzie Wyborczym (Valmyndigheten).

Karty do głosowania

Karty do głosowania w wyborach parlamentarnych są żółte, w wyborach do samorządu gminnego białe, a w wyborach do samorządu regionalnego – niebieskie. Znajdują się we wszystkich miejscach, w których można głosować.

Głosowanie na partię

Głos oddaje się przede wszystkim na konkretną partię. Nazwa partii widnieje na karcie do głosowania. Jeśli nie znajdziesz karty z nazwą swojej partii, możesz napisać jej nazwę na pustej karcie do głosowania.

Głosowanie na kandydata

Jeśli chcesz zagłosować na konkretnego kandydata z danej partii, zaznacz krzyżykiem kratkę przed jego nazwiskiem na karcie do głosowania. Można zaznaczyć tylko jednego kandydata. Można również zagłosować na konkretną osobę pisząc nazwę partii i nazwisko kandydata na pustej karcie do głosowania.

Gdzie głosować

Głosowanie w lokalu wyborczym w dniu wyborów 11 września

Można głosować jedynie w lokalu wyborczym widniejącym na karcie wyborczej. Lokal ten jest czynny tylko w dniu wyborów. Udział w głosowaniu w lokalu zostaje odnotowany w spisie wyborców, a karty do głosowania zostają włożone do urny wyborczej.

Głosowanie przedterminowe w lokalu w swojej lub innej gminie

Przedterminowo można głosować w dowolnym lokalu do głosowania na terenie całego kraju. Głosowanie przedterminowe rozpoczyna się 24 sierpnia i trwa do dnia wyborów. Należny na nie zabrać swoją kartę wyborczą. Informacja na temat miejsc, w których można głosować przedterminowo, znajduje się w urzędach gminy i na stronie val.se.

Głosowanie za granicą

Jeśli przebywasz za granicą, możesz głosować listownie lub przedterminowo w wielu szwedzkich ambasadach i konsulatach. Do głosowania listownego należy użyć specjalnych materiałów, które zamawia się w Urzędzie Wyborczym, urzędzie gminnym, ambasadzie lub konsulacie. Głos można wysłać z zagranicy najwcześniej 28 lipca. Przedterminowo można zagłosować w ambasadzie lub konsulacie najwcześniej 18 sierpnia.

Obowiązek potwierdzenia tożsamości

W celu oddania głosu musisz potwierdzić swoją tożsamość pokazując dokument tożsamości. W przypadku braku dokumentu tożsamość może poświadczyć inna osoba, która musi przedstawić swój dokument tożsamości.

Pomoc przy głosowaniu

Głosowanie przez pośrednika

Przez pośrednika możesz głosować, jeśli z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie możesz osobiście dotrzeć do lokalu wyborczego lub lokalu do głosowania przedterminowego. W ten sposób mogą również głosować osadzeni w areszcie lub zakładzie karnym.

Głos można przygotować do oddania najwcześniej 18 sierpnia, a najpóźniej w dniu wyborów. Do tego potrzebny jest pośrednik i świadek. Oboje muszą mieć ukończone 18 lat, jedna osoba nie może być jednocześnie pośrednikiem i świadkiem.

Potrzebujesz pośrednika – kto może nim być?

Pośrednik musi mieć co najmniej 18 lat. Może to być:

  • twój krewny
  • twój opiekun lub ktoś, kto Ci pomaga ze sprawami osobistymi
  • pracownik aresztu lub zakładu karnego
  • wiejski listonosz, o ile mieszkasz przy wiejskiej linii pocztowej.

Do głosowania przez pośrednika potrzebny jest specjalny materiał do zamówienia z urzędu gminy lub Urzędu Wyborczego. Dla przedterminowego głosowania przez pośrednika musisz mieć kartę wyborczą.

Obwoźny ośrodek przyjmowania głosów

Obwoźny ośrodek przyjmowania głosów jest dla tych, którzy ze względu na chorobę, wiek lub niepełnosprawność nie mogą głosować przedterminowo lub w lokalach wyborczych. W razie obwoźnego przyjęcia głosu gmina zapewnia dwie osoby, które przyjadą do Ciebie do domu i przyjmą Twój głos. Skontaktuj się ze swoim urzędem gminy, by uzyskać więcej informacji.