A szavazás menete

2022. szeptember 11-én kerül sor az országgyűlési, települési és megyei önkormányzati választásokra.

Ki szavazhat?

Csak az rendelkezik szavazati joggal, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét. A választás előtt 30 nappal a népességnyilvántartásban szereplő adatok alapján állapítják meg, hogy Ön rendelkezik-e választójoggal, illetve hogy melyik szavazókörhöz tartozik.

Ön részt vehet az országgyűlési választásokon, ha:

  • svéd állampolgár és szerepel a svéd népességnyilvántartásban

Ön részt vehet a települési és megyei önkormányzati választásokon, ha:

  • svéd állampolgár és szerepel a svéd népességnyilvántartásban
  • valamely EU-tagállam vagy Izland, illetve Norvégia állampolgára és szerepel a svéd népességnyilvántartásban
  • más ország állampolgára és a választás napját megelőző három egymást követő évben szerepelt a svéd népességnyilvántartásban

A választójoggal rendelkezők szavazókártyát kapnak

Az, aki választójoggal rendelkezik, a választás napja előtt körülbelül három héttel postán megkapja a szavazókártyáját. A szavazókártyán szerepel, hogy a választás melyik részében szavazhat, valamint a szavazóhelyiségének címe és nyitvatartási ideje. Ha nem kapta meg a szavazókártyáját, akkor kérhet egy újat a helyi önkormányzattól vagy a Választási Hivataltól.

Szavazólapok

Az országgyűlési választásokon sárga, a települési önkormányzatin fehér, a megyei önkormányzatin pedig kék színű szavazólappal szavazhat. A szavazólapok minden szavazásra kijelölt helyen elérhetőek.

Szavazás pártra

Mindenek előtt egy pártra kell leadnia a szavazatát. A párt neve a szavazólapon szerepel. Ha nem találja a választott párt szavazólapját, felírhatja a párt nevét egy üres szavazólapra is.

Szavazás személyre

Ha egy konkrét személyre szeretne szavazni a párt jelöltjei közül, akkor tegyen egy keresztet a jelölt neve előtti négyzetbe a szavazólapon. Csak egy személyt jelölhet meg. Úgy is szavazhat egy konkrét jelöltre, ha a párt és a jelölt nevét felírja egy üres szavazólapra.

Hol szavazhat

A választás napján, szeptember 11-én a saját szavazóhelyiségében szavazhat

Kizárólag a szavazókártyán szereplő szavazóhelyiségben szavazhat. A szavazóhelyiség csak a választás napján van nyitva. Szavazáskor kipipálják a nevét a szavazásra jogosultak névjegyzékén, a szavazatát pedig szavazóurnába helyezik.

Előzetes szavazás szavazóhelyen saját vagy más önkormányzat területén

Az ország bármely szavazóhelyén leadhatja szavazatát a választás napja előtt. Előzetes szavazásra augusztus 24-étől a választás napjáig van lehetőség. Az előzetes szavazáshoz magával kell vinnie a szavazókártyáját. Arra vonatkozó információt, hogy hol van lehetősége előzetes szavazásra, az önkormányzatától kaphat, valamint a val.se honlapon talál.

Szavazás külföldről

Ha külföldön tartózkodik, akkor levélben vagy a svéd külképviseleteken adhatja le előzetesen a szavazatát. A levélszavazáshoz rendelje meg a Választási Hivataltól, az önkormányzattól vagy a külképviseletektől a szavazási levélcsomagot. A szavazatokat külföldről legkorábban július 28-án lehet postázni. A nagykövetségeken és konzulátusokon legkorábban augusztus 18-án adhatja le szavazatát.

Személyazonosság igazolása

A szavazáshoz érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolnia magát. Személyazonosító okmány hiányában egy másik személy is igazolhatja az Ön személyazonosságát, miután saját magát személyazonosító okmánnyal igazolta.

Ha segítségre van szüksége a szavazáshoz

Szavazás megbízott útján

Ha betegsége, fogyatékossága vagy életkora miatt nem tud személyesen elmenni a szavazóhelyiségbe vagy szavazóhelyre, akkor megbízottja útján is leadhatja szavazatát. Akkor is megbízott útján tud szavazni, ha büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.

A szavazatát legkorábban augusztus 18-án, legkésőbb pedig a választás napján készítheti el. Szüksége van egy megbízottra és egy tanúra. Mindkét személynek legalább 18 évesnek kell lennie, és nem lehet ugyanaz a személy a megbízott és a tanú.

Ki lehet megbízott?

A megbízottnak legalább 18 évesnek kell lennie. Az alábbi személyek lehetnek megbízottak:

  • hozzátartozó
  • gondozó vagy olyan személy, aki a személyes ügyek intézésében szokott segíteni
  • büntetés-végrehajtási intézet alkalmazottja
  • a tanyasi postaszolgálat alkalmazottja, ha az Ön lakhelyén elérhető a szolgáltatás

A megbízott útján történő szavazáshoz speciális szavazócsomagra van szüksége, melyet a Választási Hivataltól vagy az önkormányzattól rendelhet meg. A megbízott útján történő előzetes szavazáshoz szükség van a szavazókártyájára.

Mozgóurnás szavazás

Ha betegsége, életkora vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen elmenni a szavazóhelyiségbe vagy szavazóhelyre, akkor mozgóurnát kérhet. Az önkormányzat szervezésében két szavazóbiztos felkeresi Önt az otthonában és átveszi a szavazatát. További információért forduljon a lakhelye szerinti önkormányzathoz.