Published: 9 syyskuuta 2022

Äänestäminen

Sunnuntaina 11. syyskuuta 2022 järjestetään valtiopäivä-, kunta- ja aluevaalit.

Kuka saa äänestää?

Äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävillä henkilöillä. Väestörekisteritiedot 30 päivää ennen vaalipäivää ratkaisevat, onko sinulla äänioikeus ja mihin vaalipiiriin kuulut.

Sinulla on äänioikeus valtiopäivävaaleissa, jos olet:

  • Ruotsin kansalainen ja olet tai olet ollut merkittynä Ruotsin väestörekisteriin.

Sinulla on äänioikeus kunta- ja aluevaaleissa, jos olet:

  • Ruotsin kansalainen ja merkittynä Ruotsin väestörekisteriin
  • jonkun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen ja merkittynä Ruotsin väestörekisteriin
  • jonkun muun maan kansalainen ja ollut merkittynä Ruotsin väestörekisteriin kolmen peräkkäisen vuoden ajan ennen vaalipäivää.

Jos olet äänioikeutettu, saat äänestyskortin

Jos olet äänioikeutettu, saat äänestyskortin postitse noin kolme viikkoa ennen vaaleja. Äänestyskortissa lukee, missä vaaleissa sinulla on oikeus äänestää sekä äänestyspaikan nimi, osoite ja aukioloajat. Jos sinulla ei ole äänestyskorttia, voit tilata uuden kunnalta tai Vaaliviranomaiselta.

Vaaliliput

Valtiopäivävaalien vaaliliput ovat keltaisia, kunnallisvaalien valkoisia ja aluevaalien sinisiä. Vaalilippuja on kaikissa paikoissa, joissa voit äänestää.

Puolueen äänestäminen

Äänestät etupäässä puoluetta. Puolueen nimi lukee vaalilipussa. Jos et löydä oman puolueesi vaalilippua, voit kirjoittaa puolueen nimen tyhjään vaalilippuun.

Ehdokkaan äänestäminen

Voit äänestää puolueen tiettyä ehdokasta rastittamalla vaalilipussa ehdokkaan nimen vieressä olevan ruudun. Voit äänestää vain yhtä ehdokasta. Voit myös äänestää ehdokasta kirjoittamalla puolueen nimen ja ehdokkaan nimen tyhjään vaalilippuun.

Täällä voit äänestää

Äänestä äänestyspaikassasi vaalipäivänä 11. syyskuuta

Voit äänestää vain äänestyskortissa nimetyssä äänestyspaikassa. Äänestyspaikka on avoinna vain vaalipäivänä. Kun äänestät äänestyspaikassasi, äänesi merkitään vaaliluetteloon ja laitetaan vaaliuurnaan.

Ennakkoäänestäminen äänestyspaikassa omassa kunnassasi tai toisessa kunnassa

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa äänestyspaikassa koko maassa. Ennakkoäänestys alkaa 24. elokuuta ja voit äänestää vaalipäivään saakka, vaalipäivä mukaan lukien. Sinulla tulee olla mukana äänestyskortti, kun äänestät ennakkoon. Tietoa ennakkoäänestyspaikoista saat kunnaltasi tai osoitteesta val.se.

Äänestäminen ulkomailla

Jos olet ulkomailla, voit äänestää postitse tai ennakkoon monissa Ruotsin suurlähetystöissä ja konsulaateissa. Postitse äänestämiseen sinun tulee käyttää erityismateriaalia, joka tilataan Vaaliviranomaiselta, kunnalta, suurlähetystöistä tai konsulaateista. Kirjeäänen saa postittaa ulkomailta aikaisintaan 28. heinäkuuta. Voit äänestää ennakkoon suurlähetystöissä tai konsulaateissa aikaisintaan 18. elokuuta.

Sinun täytyy tunnistautua

Sinun täytyy todistaa henkilöllisyytesi esittämällä henkilötodistus voidaksesi äänestää. Jos sinulla ei ole henkilötodistusta, joku muu voi vahvistaa henkilöllisyytesi, mutta siinä tapauksessa kyseisen henkilön on esitettävä henkilötodistus.

Jos tarvitset apua äänestämisessä

Äänestäminen asiamiehen avulla

Voit äänestää asiamiehen avulla, jos et pysty sairauden, toimintarajoitteen tai iän vuoksi saapumaan äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan. Voit äänestää asiamiehen avulla myös, jos olet vangittuna tai rangaistuslaitoksessa.

Ääni voidaan antaa aikaisintaan 18. elokuuta ja viimeistään vaalipäivänä. Tarvitset asiamiehen ja todistajan. Molempien on oltava 18-vuotiaita, eikä sama henkilö voi toimia sekä asiamiehenä että todistajana.

Tarvitset asiamiehen – kuka voi toimia asiamiehenä?

Asiamiehen on oltava vähintään 18-vuotias. Asiamiehenä voivat toimia:

  • omainen
  • hoitaja tai henkilökohtainen avustaja
  • vankilan tai rangaistuslaitoksen työntekijä
  • maalaiskirjeenkantaja, jos asut maaseutualueella postinkantolinjan varrella.

Äänestääksesi asiamiehen avulla tarvitset erityismateriaalin, joka tilataan kunnalta tai Vaaliviranomaiselta. Jos äänestät ennakkoon asiamiehen kautta, sinulla on oltava äänestyskortti.

Kiertävät äänten vastaanottajat

Ne, jotka eivät voi sairauden, iän tai toimintarajoitteen vuoksi äänestää ennakkoon tai äänestyspaikassa, voivat käyttää kiertäviä äänten vastaanottajia. Tällöin kuntasi lähettää kaksi äänten vastaanottajaa kotiisi vastaanottamaan äänesi. Ota yhteyttä kuntaasi saadaksesi lisätietoa.