رای دادن

یکشنبه، 11 سپتامبر 2022، روز انتخابات پارلمان Riksdag، شورای تصمیم گیرنده کمون kommunfullmäktige و شورای تصمیم گیرنده منطقه regionfullmäktige در سوئد است.

چه کسی می تواند رای دهد؟

برای داشتن حق رای باید تا روز انتخابات 18 ساله شده باشید. اطلاعات ثبت احوال، 30 روز قبل از روز انتخابات تعیین می کند که آیا شما حق رای دارید و در آن صورت به کدام حوزه انتخابیه تعلق می گیرید.

شما حق دادن رای در انتخابات پارلمان را دارید اگر:

  • شهروند سوئد هستید و در سوئد ثبت احوال شده اید و یا شده باشید.

شما حق رای دادن در انتخابات شورای تصمیم گیرنده کمون و شورای تصمیم گیرنده منطقه را دارید اگر:

  • شهروند سوئد هستید و در سوئد ثبت احوال شده اید
  • شهروند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا ایسلند یا نروژ هستید و در سوئد ثبت احوال شده اید.
  • شهروند کشور دیگری هستید و از سه سال قبل از روز انتخابات در سوئد ثبت احوال شده اید.

شما که حق رای دارید کارت دادن رای röstkort دریافت می کنید

شما که حق رای دارید حدود سه هفته قبل از روز انتخابات کارت دادن رای را از پست دریافت خواهید کرد. در کارت دادن رای نوشته شده که در کدام انتخابات می توانید شرکت کنید و همچنین نام، آدرس و ساعات کار شعبه رای گیری شما آمده است. اگر کارت دادن رای خود را گم کرده اید، می توانید کارت تازه ای به کمون یا اداره کل انتخابات Valmyndigheten سفارش دهید.

برگه های رای

برگه های رای زرد رنگ برای انتخابات پارلمان، برگه های رای سفید رنگ برای انتخابات شورای تصمیم گیرنده کمون و برگه های رای آبی رنگ برای انتخابات شورای تصمیم گیرنده منطقه است. برگه های رای در همه جاهایی که می توانید رای دهید موجود است.

به حزب رای می دهید

شما اول از همه به یک حزب رای می دهید. نام حزب در برگه رای آمده است. اگر برگه رای حزب خود را پیدا نکردید، می توانید نام حزب را روی یک برگه رای خالی بنویسید.

دادن رای به افراد

اگر می خواهید یکی از نامزدهای حزب انتخاب شود، می توانید در چارگوش مقابل نام نامزد در برگه رای، یک ضربدر بزنید. شما فقط می توانید یک نامزد را علامت بزنید. همچنین می توانید شخصاً با نوشتن نام حزب و نام کاندیدای مورد نظر خود روی یک برگه خالی، رای دهید.

در اینجا می توانید رای دهید

در روز انتخابات، 11 سپتامبر، در شعبه رای گیری خود رای دهید

شما فقط می توانید در شعبه رای گیری خود که نام آن در کارت دادن رای شما نوشته شده رای دهید. شعبه رای گیری فقط در روز انتخابات باز است. وقتی در شعبه رای گیری خود رای می دهید، در مقابل نام شما در لیست رای دهندگان علامت زده می شود و رای های شما در صندوق ریخته می شود.

رای دادن زودهنگام در یک مرکز رای گیری در کمون خود یا کمونی دیگر

شما می توانید پیش از روز انتخابات در هر شعبه رای گیری که بخواهید در سراسر کشور رای دهید. رای گیری زودهنگام از 24 اوت آغاز می شود و تا روز انتخابات ادامه دارد. هنگام رای دادن زودهنگام، باید کارت رای خود را همراه داشته باشید. اطلاعات مربوط به جایی که زودتر رای می دهید را می توانید در کمون خود یا در وبسایت val.se بیابید.

از خارج از کشور رای دهید

اگر در خارج از کشور هستید، می توانید در بسیاری از سفارتخانه ها و کنسولگری های سوئد رای پستی یا رای زودهنگام بدهید. برای رای دادن پستی باید از اوراق خاصی استفاده کنید که می توانید آن را نزد اداره کل انتخابات، کمون خود، سفارتخانه ها یا کنسولگری ها سفارش دهید. رای پستی را می توان از 28 ژوییه به بعد از خارج از کشور فرستاد. شما می توانید از 18 اوت در سفارتخانه ها یا کنسولگری ها رای زودهنگام بدهید.

شما باید هویت خود را ثابت کنید

برای اینکه بتوانید رای دهید باید هویت خود را با نشان دادن مدرک شناسایی ثابت کنید. اگر مدرک شناسایی ندارید، شخص دیگری می تواند هویت شما را تأیید کند، اما آن شخص خود باید مدرک شناسایی نشان دهد.

اگر برای رای دادن به کمک نیاز دارید

با پیک رای دهید

اگر به دلیل بیماری، ناتوانی یا سن بالا، نمی توانید خودتان به شعبه رای گیری یا محل دریافت رای های زود هنگام بروید، می توانید با پیک رای دهید. همچنین در صورت بودن در بازداشتگاه یا ندامتگاه نیز می توانید با پیک رای دهید.

رای دهی می تواند از 18 اوت و حداکثر تا روز انتخابات انجام شود. شما به یک پیک و یک شاهد نیاز دارید. هر دو باید 18 ساله و یا بیشتر باشند و پیک و شاهد یک نفر نباشد.

شما به یک پیک نیاز دارید - چه کسی می تواند پیک شما باشد؟

پیک باید حداقل 18 سال داشته باشد. این افراد می توانند پیک باشند:

  • خویشاوند شما
  • مراقب شما یا شخصی که معمولاً در امور شخصی به شما کمک می کند
  • کارکنان بازداشتگاه یا ندامتگاه
  • نامه رسان روستا lantbrevbärare، اگر در مسیر نامه رسان روستا زندگی می کنید.

برای رای دادن با پیک، به اوراق خاصی نیاز دارید که می توانید آن را به کمون یا اداره کل انتخابات سفارش دهید. اگر با پیک بطور زودهنگام رای میدهید، باید کارت رای خود را داشته باشید.

مراکز دریافت رای سیار

شعبه اخذ رای سیار برای شماست که به دلیل بیماری، کهولت یا ناتوانی نمی توانید خود بطور زودهنگام رای دهید یا به شعبه اخذ رای بروید. در یک مرکز رای گیری سیار، کمون شما ترتیبی می دهد که دو نفر تحویل گیرنده رای به خانه شما می آیند و رای شما را دریافت میکنند. برای اطلاعات بیشتر با کمون خود تماس بگیرید.