Glasati

U nedjelju 11. septembra 2022. godine, će se održati izbori za parlament, te općinska i regionalna vijeća.

Ko može da glasa?

Da bi imali pravo glasa, morate najkasnije na dan izbora navršiti 18 godina. Informacija u matičnoj evidenciji građana 30 dana prije dana izbora određuje da li imate pravo glasa i kojem izbornom okrugu pripadate.

Imate pravo glasati za parlament:

  • ako imate švedsko državljanstvo i ako ste upisani u matičnu evidenciju građana u Švedskoj.

Imate pravo glasati za općinska i regionalna vijeća:

  • ako imate švedsko državljanstvo i ako ste upisani u matičnu evidenciju građana u Švedskoj
  • ako ste državljanin jedne od država članica Evropske unije ili ako ste državljanin Islanda ili Norveške i upisani u matičnu evidenciju građana u Švedskoj
  • ako ste državljanin neke druge zemlje i upisani ste u matičnu evidenciju građana u Švedskoj tokom tri uzastopne godine prije dana izbora.

Vi, koji imate pravo glasa ćete dobiti glasačku karticu

Ako imate pravo glasa, dobit ćete glasačku karticu poštom, oko tri sedmice pre izbora. Glasačka kartica pokazuje za koje izbore imate pravo glasa, kao i ime, adresu i radno vrijeme vašeg biračkog mjesta. Ako nemate vašu glasačku karticu, možete naručiti novu od općine ili Izborne komisije.

Glasački listići

Glasački listići žute boje su namijenjeni za izbore za parlament, bijeli za izbore za općinsko vijeće i plavi za izbore za regionalno vijeće. Listići su dostupni na svim mjestima gdje možete glasati.

Glasati za stranku

Prije svega, glasate za stranku. Ime stranke se nalazi na glasačkom listiću. Ako ne nađete glasački listić vaše stranke, možete napisati ime stranke na praznom glasačkom listiću.

Glasati za određenu osobu

Ako želite da se izabere određeni kandidat stranke, možete upisati križ u kvadratić ispred imena kandidata na glasačkom listiću sa imenima. Križićem možete označiti ime samo jednoga kandidata. Možete glasati za određenu osobu i tako što ćete napisati ime stranke i ime kandidata na praznom glasačkom listiću.

Ovdje možete glasati

Glasanje na vašem biračkom mjestu na dan izbora, 11. septembra

Možete glasati samo na onom biračkom mjestu, koje stoji na vašoj glasačkoj kartici. Biračko mjesto je otvoreno samo na dan izbora. Kada glasate na biračkom mjestu, u biračkom spisku se označava da ste glasali i glasački listić se stavlja u glasačku kutiju.

Rano glasanje na biračkom mjestu u vašoj ili u drugoj općini

Možete glasati ranije na bilo kojem biračkom mjestu u cijeloj zemlji. Rano glasanje počinje 24. augusta i traje zaključno sa danom izbora. Kada glasate ranije morate sa sobom ponijeti vašu glasačku karticu. Informacije o tome gdje se može ranije glasati se mogu naći u vašoj općini ili na web stranici val.se.

Glasanje iz inostranstva

Ako se nalazite u inostranstvu, možete glasati putem pošte ili ranim glasanjem u mnogim švedskim ambasadama i konzulatima. Ako želite glasati putem pošte morate koristiti poseban materijal, koji se naručuje od Izborne komisije, općine, ambasade ili konzulata. Glasovi se iz inostranstva mogu poslati poštom najranije 28. jula. U ambasadama ili konzulatima možete ranije glasati od 18. augusta.

Morate pokazati da ste to vi

Kako bi smjeli glasati morate dokazati vaš identitet tako da pokažete vašu identifikacijsku ispravu. Ako nemate identifikacijsku ispravu, druga osoba može potvrditi vaš identitet, ali onda ta osoba mora pokazati identifikacijsku ispravu.

Ako vam je potrebna pomoć da bi glasali

Glasanje putem zastupnika

Možete glasati putem zastupnika ako, zbog bolesti, invalidnosti ili starosne dobi, ne možete sami doći na vaše biračko mjesto ili mjesto za rano glasanje. Možete također glasati putem zastupnika ako se nalazite u pritvoru ili kazneno-popravnoj ustanovi.

Glasanje se može izvršiti najranije 18. augusta i najkasnije na dan izbora. Trebate imati jednog zastupnika i jednog svjedok. Obojica moraju imati navršenih 18 godina i ista osoba ne smije biti i zastupnik i svjedok.

Potreban vam je zastupnik – ko može biti zastupnik?

Zastupnik mora imati najmanje 18 godina. Ove osobe mogu biti zastupnici:

  • vaš bliski rođak
  • vaš njegovatelj ili neko ko vam obično pomaže oko obavljanja ličnih poslova
  • zaposlenici u pritvoru ili kazneno-popravnoj ustanovi
  • poštar na selu, ako stanujete duž linije za prijevoz pošte.

Kako biste mogli glasati putem zastupnika, potreban vam je poseban materijal, koji ćete naručiti od općine ili Izborne komisije. Ako glasate ranije uz pomoć zastupnika, morate imati vašu glasačku karticu.

Glasanje putem kućne posjete

Glasanje putem kućen posjete postoji za vas koji zbog bolesti, starosne dobi ili invalidnosti niste u mogućnosti da glasate ranije ili glasate na biračkom mjestu. U slučaju potrebe za glasanjem putem kućne posjete, vaša općina to organizira tako, da dva člana biračkog odbora dođu u vaš dom i prime vaš glas. U vezi više informacija se obratite vašoj općini.