• Start
  • Press
  • Utbildning för media inför valen 2022

Publicerad: 12 april 2022

Utbildning för media inför valen 2022

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år i Sverige. Inför valen den 11 september 2022 kommer Valmyndigheten erbjuda utbildningsträffar för media i syfte att skapa bra förutsättningar för deras bevakning av valen.

Utbildningen rymmer bland annat information om det svenska valsystemet och hur valgenomförandet går till, nyheter inför valen, vårt säkerhetsarbete och vanliga missförstånd om svenska val.

Tillfälle under maj och juni

Utbildningen sker i mån av tid under maj och juni och tidsåtgången är cirka en timme. Träffarna sker i första hand digitalt, i andra hand fysiskt.

Skicka in intresseanmälan

Medier som är intresserade av att boka in ett utbildningstillfälle skickar en förfrågan till Valmyndighetens presstjänst via press@val.se med förslag på några tänkbara datum under maj och/eller juni månad. Inbjudande media ansvarar själva för tekniken och inbjudan för utbildningstillfället.