Till startsidan

Publicerad: 22 maj 2019

Följ rösträkningen i EU-valet

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. När vallokalerna har stängt börjar röstmottagarna med den preliminära rösträkningen. Måndagen den 27 maj börjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. All rösträkning går att följa på Valmyndighetens webbplats.

Rösträkningen visas från och med klockan 23.00

När vallokalerna stänger kl. 21.00 söndagen den 26 maj börjar kommunerna att räkna rösterna. Det går att följa den preliminära rösträkningen från kl. 23.00 svensk tid. Då har röstmottagningen avslutats i alla EU-länder.

Det preliminära resultatet innehåller bara röster på partinivå.

Onsdagen efter valdagen, den 29 maj, uppdateras det preliminära valresultatet

På onsdagen efter valet räknar kommunerna de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Det är förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, samt röster från utlandet.

Följ den preliminära rösträkningen härlänk till annan webbplats

Mer om preliminär rösträkning

Måndagen den 27 maj börjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen

I den slutliga rösträkningen bedömer och räknar länsstyrelserna alla röster en gång till. Länsstyrelserna redovisar antalet röster för varje parti och antalet personröster.

Följ den slutliga rösträkningen härlänk till annan webbplats

Mer om slutlig rösträkning

Det slutliga valresultatet fastställs cirka en vecka efter valdagen

Det slutliga valresultatet presenteras när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har beslutat om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare samt fastställa valresultatet.