Till startsidan

Publicerad: 14 augusti 2018

Anmälda partier inför valen den 9 september

Från och med valen 2018 måste partier föranmäla sitt deltagande i val. Fredagen den 10 augusti var sista dag för partier att anmäla deltagande.

Just nu är 77 partier anmälda till riksdagsvalet, 100 partier anmälda i valen till landstingsfullmäktige och 286 partier anmälda i valen till kommunfullmäktige. Handläggning pågår i ytterligare ett knappt tiotal sent inkomna ärenden som kan komma att leda till registrering av anmälan om deltagande i val.

Syftet med att partier måste anmäla sitt deltagande är att det ska bli tydligare för väljarna vilka partier de kan rösta på. Undantagna är de partier som redan är representerade i den beslutande församling som valet gäller och partier som har en registrerad partibeteckning och har anmält sina kandidater för valet. Partier som inte uppfyller något av dessa kriterier måste aktivt anmäla sig.

Endast valsedlar för partier som har anmält deltagande i valet kommer att läggas ut på röstmottagningsställen. Partier som inte är anmälda får inte delta i mandatfördelningen. En röst på ett parti som inte anmält sitt deltagande i val är ogiltig.

Statistiklänk till annan webbplats

Om att anmäla deltagande i val