Till startsidan
  • Start
  • Press
  • Nyheter
  • Utlandsröstning möjlig i närmare 250 röstningslokaler världen över

Publicerad: 25 juni 2018

Utlandsröstning möjlig i närmare 250 röstningslokaler världen över

Närmare 250 röstningslokaler utspridda över hela världen kommer att erbjuda röstmottagning inför valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige den 9 september 2018. Det har Valmyndigheten beslutat om efter samråd med Utrikesdepartementet. Väljare kan även brevrösta från utlandet. Material för brevröstning finns att få från över 300 ambassader och konsulat i världen. Om du är folkbokförd i utlandet får du materialet hemskickat tillsammans med ett utlandsröstkort under juli månad.

Informationen om vilka ambassader och konsulat som har röstmottagning och/eller brevröstningsmaterial inför valen den 9 september 2018 finns på vår webbplats.

Platser i utlandet som har röstmottagning och/eller brevröstningsmateriallänk till annan webbplats

Mer information om att rösta i utlandet

Viktiga datum inför valen den 9 september 2018

26 juli − första dagen som väljare som befinner sig utomlands kan göra iordning och skicka en brevröst från utlandet. För att brevrösta behöver du ett särskilt brevröstningsmaterial. Om du är folkbokförd i utlandet och är med i röstlängden skickar vi material för brevröstning under juli månad tillsammans med ett utlandsröstkort till din adress i Skatteverkets folkbokföringsregister. Från Valmyndigheten kan materialet beställas genom ett formulär på vår webbplats. Om du redan är utomlands går det oftast snabbare att få materialet från en ambassad eller ett konsultat i landet du befinner dig i.

Beställ material för brevröstning

3 augusti – Skatteverket behöver ha fått anmälan till röstlängden från svenska medborgare som är folkbokförda utomlands för att den ska hinna registreras innan riksdagsvalet. Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Du behöver anmäla dig till röstlängden vart tionde år genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad.

Blankett Ny adress/röstlängd för utvandradlänk till annan webbplats

16 augusti − första möjliga dag för röstmottagning på svenska ambassader eller svenska konsulat. Röstmottagningen sker under en begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera. Röstmottagningen avslutas vid olika tidpunkter i utlandet på grund av att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen. Det går inte att rösta på valdagen i utlandet. För öppettider och kontaktuppgifter, se den aktuella utlandsmyndighetens sida på Sweden Abroad.

Om att rösta utomlands på Sweden Abroadlänk till annan webbplats