Till startsidan

Publicerad: 30 maj 2017

Sametinget – rösträkning pågår

Söndagen den 21 maj var det val till Sametinget.

Igår den 29 maj startade rösträkningen hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.
När rösträkningen är klar gör länsstyrelsen mandatfördelningen samt utser ledamöter
och ersättare.

Det slutliga valresultatet beräknas vara färdigt senast torsdagen den 1 juni.

Länsstyrelsen har gjort en preliminär sammanställning av partirösterna.
Nedan finns en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Preliminär mandatfördelning

Parti

Röstetal

Procent

Mandat

Albmut - Almetjh - Almasj - Folket

122

2,4%

1

Guovssonásti

786

15,6%

5

Jakt- och Fiskesamerna

1473

29,2%

9

Landspartiet Svenska Samer

422

8,4%

3

Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu

199

3,9%

1

Samerna

233

4,6%

1

Samiska Folkomröstningspartiet

128

2,5%

1

Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet

1199

23,8%

7

Vuovdega-Skogssamerna

477

9,5%

3

Ogiltiga röster

17

  
SUMMA

5056

 

31