Till startsidan

Publicerad: 12 januari 2017

Sametinget – statistik över den preliminära röstlängden

Sametingets valnämnd har den 8 november 2016 upprättat en preliminär röstlängd för valet till Sametinget 2017.

Valmyndigheten har utifrån en preliminär röstlängd tagit fram statistik över ålder, kön och geografisk spridning på de som  finns med i röstlängden.

Läs mer om rösträtt och röstlängd