• Start
  • Press
  • Många partier vill registrera partibeteckning

Publicerad: 23 november 2017

Många partier vill registrera partibeteckning

Många partier vill registrera sin partibeteckning inför valet 2018. Hittills i år har Valmyndigheten beviljat 30 registreringar. Ytterligare 66 anmälningar  har kommit in och flertalet gäller tillägg av en symbol till partibeteckningen.

Många partier vill registrera sin partibeteckning inför valet 2018.  Hittills i år har Valmyndigheten beviljat 30 registreringar. Ytterligare 66 anmälningar  har kommit in och flertalet gäller tillägg av en symbol till partibeteckningen.           

Ett parti kan registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten. Partibeteckningen är det namn som partiet vill ska stå på valsedlarna. Enligt nya regler i lagstiftningen kan en partibeteckning innehålla både ord och en symbol.

Om partiet registrerar sin partibeteckning skyddas partiets namn och kan inte  användas av ett annat parti i samma val. Det finns inget krav att partiet registrerar partibeteckningen för att kunna anmäla sig till ett val. Registreringen innebär inte heller att partiet automatiskt är anmält att delta i ett visst val.

Hittills i år har Valmyndigheten beviljat 30 nya registreringar av partibeteckningar. Ytterligare 66 anmälningar har kommit in. Flertalet gäller partier som redan har registrerade partibeteckningar men också vill ha en symbol.

När en anmälan om registrering av partibeteckning kommer till Valmyndigheten granskar myndigheten att anmälan uppfyller de formella kraven. Valmyndigheten gör också en förväxlingsprövning för att säkerställa att det inte finns någon risk att väljarna förväxlar partibeteckningar som ska gälla i samma val.

Valmyndigheten gör inte någon granskning eller bedömning av det politiska innehållet i partiets program.

  • Ett beslut från Valmyndigheten kan överklagas till Valprövningsnämnden.
  • Registrera partibeteckning            
  • Lista över registrerade partibeteckningar