• Start
  • Press
  • Statistik över antal röstberättigade 1 mars

Publicerad: 7 mars 2017

Statistik över antal röstberättigade 1 mars

Valmyndigheten har tagit fram statistik över kommunalt röstberättigade per den 1 mars 2017.