Till startsidan
  • Start /
  • Press /
  • Följ rösträkningen i EU-valet

Publicerad: 5 juni 2019

Följ rösträkningen i EU-valet 2019

Vid EU-valet den 26 maj är vallokalerna öppna kl. 08-21 på valdagen. När vallokalerna har stängt påbörjar kommunerna den preliminära rösträkningen. Länsstyrelsernas slutliga rösträkning påbörjas den 27 maj. Resultaten från både den preliminära och slutliga rösträkningen går att följa på Valmyndighetens webbplats.

Inga siffror före kl. 23.00 på valnatten

Observera att inga siffror presenteras under valnatten förrän röstningen i samtliga av EU:s medlemsländer är avslutad. Det innebär att den preliminära rösträkningen kommer gå att följa från och med kl. 23.00 svensk tid söndagen den 26 maj. Det går inte att på förhand säga när valdistrikten kommer att rapportera in sina preliminära resultat under valnatten. Resultatpresentationen kommer att uppdateras som oftast med 120-sekunders intervaller. Valmyndigheten gör en preliminär mandatfördelning när tillräckligt många distrikt har rapporterat in sina resultat, vilket väntas bli vid 23-tiden.

Det preliminära resultatet innehåller bara röster på partinivå

Det preliminära resultatet från valnatten och onsdagen efter valdagen innehåller endast antal röster per rapportparti. Vid länsstyrelsernas slutliga rösträkning som påbörjas den 27 maj redovisas röster på samtliga partier som har anmält deltagande i valet och även personröster.

Rapportpartier beslutade inför EU-valet

Resultatet kan korrigeras ända fram till fastställande

Resultatet från den preliminära rösträkningen på valnatten och onsdagen efter valdagen är ett preliminärt resultat som ger en bild av åt vilket håll resultatet lutar. Under den slutliga rösträkningen räknas och kontrolleras varje valsedel flera gånger om. Det slutliga resultatet presenteras först när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har beslutat om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare och fastställa valresultatet. Fram till dess kommer resultatet att korrigeras och uppdateras löpande. Det slutliga valresultatet väntas fastställas cirka en vecka efter valdagen.

Valmyndigheten levererar resultatfiler direkt till media

Valmyndigheten kommer att leverera resultatfiler från rösträkningen direkt till utvald media. Valresultatet levereras samtidigt till vår egen webbplats val.se, där det också är möjligt att hämta resultatfiler med exakt samma information och uppdateringsfrekvens. Att Valmyndigheten levererar resultatfiler direkt till media är ett komplement till vår egen resultatpresentation på val.se.

På grund av att lösningen kräver både administration och manuell hantering från Valmyndigheten så har vi inte möjlighet att erbjuda detta till samtliga intresserade. Valmyndigheten har därför avgränsat erbjudandet till ett antal nationella och rikstäckande medier som är vidtalade. Övriga medier kan ta del av resultatfilerna på val.se, se länkar nedan. Dessa filer kan användas fritt för egen rapportering under förutsättning att Valmyndigheten omnämns som källa.

Resultatfiler från den preliminära rösträkningen (rådataformat)länk till annan webbplats

Resultatfiler från den slutliga rösträkningen (rådataformat)länk till annan webbplats