Till startsidan

Vaaliseetelitten arviointi

Se ei ole ko kelpaavat äänet jokka oon matkassa
mantaattijaossa.

Lääninhallitus päättää vaalilain mukhaan mikkä vaaliseetelit kelpaavat ja mikkä ei kelpaa ja räknää äänimäärät joka parttiolle. Sama tarkastelu tehhään henkilöäänistä, ja kelpaavat henkilöäänet räknäthään.

Kelpaavat vaaliseetelit

Vaaliseeteli oon kelpaava jos siinä oon parttionimi parttiolle joka oon ilmottannu ette se oon matkassa vaalissa. Se saattaa olla painettu nimivaaliseeteli, parttiovaaliseeteli elikkä tyihä vaaliseeteli johonka äänestäjä oon kirjottannu parttionimen.

Henkilöääni räknäthään

Oikea henkilöääni saattaa olla joko kryssä yhen kantitaatin eessä nimivaaliseetelissä elikkä lisäkirjotettu nimi vaaliseetelhiin parttiolle joka ei ole ilmottannu omia kantitaattia. Vaaliseetelin päälä seisoo kunka äänestäjä saattaa henkilöäänestää.

Kelvottomat vaaliseetelit

Vaaliseeteli ei kelpaa jos siinä:

 • ei ole parttionimeä,
 • oon enämpi ko yks parttionimi (esim.
  jos siinä oon kaks elikkä useampia vaaliseeteliä samassa kuvertissa ja jos niilä oon eri parttionimet), elikkä
 • oon parttionimi parttiolle joka ei
  ole ilmottannu sen osalistumista vaalissa, elikkä
 • oon tunnustusmerkkiä jokka selvästi
  oon vasiten tehty.

Vaaliseeteliä joissako ei ole parttionimiä kuttuthaan kansa tyihiksi ja net oon tavalisiimat kelvottomat äänityypit. Määrä tyihiä ääniä ilmotethaan erotettuna muista äänistä jokka ei kelpaa.

Kelvottomat vaaliseetelit ei otetta matkhaan mantaattijakhoon.

Ei yhthään kantitaattinimeä räknätä

Joissaki taphauksissa lääninhallitus ei piä ottaa huomihoon yhthään kantitaattinimeä vaaliseetelissä esim. jos:

 • äänestäjä oon kryssäny kahta elikkä useampaa kantitaattia,
 • monta vaaliseeteliä oon samassa kuvertissa ja niissä oon sama parttionimi mutta erit kantitaattinimet, elikkä jos oon kryssätty eriä kantitaatittia,
 • yhele parttiolle oon käytetty vaaliseeteli joka kuuluu muuhuun valtiopäihvään-vaalikretshiin/kunthaan/maakärähjään.
Other languages