Till startsidan

Ruottalainen vaalisysteemi

Ruottalainen vaalisysteemi perustuu ylheisheen ja tasa-arvosheen äänestysoikeutheen.

Vaalit pitävät olla vaphaat, salhaiset ja suorat. Vaalisysteemi oon proportsunelli. Se merkittee ette mantaattimäärä jokka parttiot saavat esim. valtiopäivile oon suunile sama ko se äänimäärä jonka parttio oon saanu.

Ruottalaisheen vaalisysteehmiin kuuluvat vaalit ja kansanäänestykset. Vaalilaki, Vaalisäätäntö, Kansanäänestyslaki ja vissi määrä muita lakia ohjaavat kunka vaalit ja kansanäänestykset häätyy pittää.

Ylheiset vaalit

Ortinaarit vaalit valtiopäivile, kunnan- ja maakäräjävaltuusthoon piethään syyskuun toisena pyhänä joka neljäs vuosi.

Ortinaarit vaalit Eurooppaparlamenthiin piethään kaikissa Euroopan yniuunin jäsenmaissa periuutina huhtikuu-heinäkuu joka viies vuosi. Ruottissa vaalit piethään aina pyhäpäivänä.

Other languages