Till startsidan

Parttionimen rekistreerinki

Parttionimi oon se nimi jonka parttio halvaa ette seisoo vaaliseetelissä. Yks parttio ei tartte rekistreerata hänen parttionimeä ette olla matkassa vaalissa.

Parttionimi saattaa kansa sisältää sympoolin. Parttio saattaa ilmottautua ja tilata vaaliseeteliä ilman ette sillä oon rekistreerattu parttionimi.

Ko parttionimi oon rekistreerattu Vaalivirasthoon niin parttion nimeä saatethaan suojata ette sitä ei käytä muu parttio.

Ennen ko Vaalivirasto saattaa rekistreerata parttionimen vissi määrä änestäjiä pittää tukea ilmotusta. Parttionimi ei saa olla niin saman sorttinen ko muu rekistreerattu parttionimi ette niitä piiain mennee sekottaa. Se vaaithaan kansa ette parttio näyttää ette säänöt oon otettu ja ette johtokunta oon valikoittu.

Ilmotus ette rekistreerata parttionimen pittää olla Vaalivirasthoon tullu viimisthään helmikuun viimisennä päivänä vaalivuona ette rekistreerinki jällaa vaalissa samana vuona.

Jos parttionimi oon rekistreerattu vaahliin valtiopäivile, rekistreerinki jällaa kansa vaalile kunnan- ja maakäräjävaltuusthoon koko maassa ja vaalile Eurooppaparlamenthiin. Jos parttionimi rekistreerathaan vaalile maakäräjävaltuusthoon, se jällaa vaalissa siinä maakäräjässä ja kunnanvaltuustovaalissa niissä kunnissa jokka kuuluvat maakärähjään. Rekistreerinki vaalile Eurooppaparlamenthiin ei jällaa ko
Eurooppaparlamenttivaalissa.

Other languages