Till startsidan

Kansanäänestyksiä

Ruottissa oon kahenlaiset kansanäänestykset jokka jällaavat koko maassa: neuvonantavat kansanäänestykset ja kansanäänestykset peruslakikysymyksessä.

Se oon valtiopäivät joka päättää jos valtakunnalista kansanäänestystä piethään.

Valtiopäivät päättää kansa kukka oon äänestysoikeutettu ja mikkä vastausalternatiivit pitävät olla.

Kansanäänestykissä koko maale jällaavat periaatheessa samat säänöt ko valtiopäivävaalissa mm. vaalitistriktistä ja äänestyksestä Ruottissa ja Ruottin ulkopuolela.

Kansanäänestys kunnassa elikkä maakäräjässä oon aina neuvonantava. Se oon kunnat ja maakäräjät jokka päättävät semmosista kansanäänestyksistä.

Other languages