Till startsidan

Etukätheisäänestys

Vaalilautakunta oon kansa vastuulinen etukätheisäänestyksestä kunnassa.

Paikka jossako äänestäjät saattavat etukätheisäänestää kuttuthaan äänestyspaikaksi. Vaalilautakunta oon kansa vastuulinen siittä ette järjestää äänivasthaanottajia änestyspaikhoin. Kaikki äänestyspaikat pitävät olla saatavissa henkilöile joilako oon toimintaeste.

Äänestäjä joka jostaki syystä ei saata äänestää omassa vaalipaikassa vaalipäivänä saattaa äänestää etukätheisesti äänestyspaikassa missä paikkaa tahansa maassa. Etukätheisäänestäminen alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää ja oon käynissä vaalipäihvään saakka. Ette antaa lissää palvelua äänestäjille oon vähhiinthääns yks äänestyspaikka joka kunnassa oon auki vaalipäivänäki.

Vississä sairaloissa ja muissa hoitopaikoissa vaalilautakunta järjestää äänivasthaanoton niile äänestäjille jokka halvaavat äänestää sielä, esim. potihlaat, henkilökunta ja henkilöt jokka oon sielä käymässä.

Etukätheisäänestyksessä äänivasthaanottajat ottavat halthuun äänet ja lähättävät net vasituissa klasikuvertissa vaalilautakunthaan. Sillä joka äänestää äänestyspaikassa häätyy olla äänestyskortti ja se häätyy pystyä näythään ID-paperin elikkä muula laila toistaa oman identtiteetin.

Other languages