Till startsidan

Äänestysoikeus

Äänestysoikeus vaahliin valtiopäivile ja Eurooppaparlamenthiin oon ruottalaisila kansalaisila jokka täyttävät 18 vuotta viimisthään vaalipäivänä ja jokka oon elikkä oon joskus olheet kirjoila Ruottissa.

Äänestysoikeus vaahliin Eurooppaparlamenthiin oon kansalaisilaki jossaki Euroopan yniuunin jäsenmaissa (yniuunikansalainen) jokka täyttävät 18 vuotta viimisthään vaalipäivänä. Yks ehto oon ette net oon kirjoila Ruottissa viimisthään 30 päivää ennen vaalia ja ette net oon ilmottautunheet äänestysluettelhuun. Silloin net ei saa äänestää mishään muussa jäsenmaassa.

Äänestysoikeus vaahliin kunnan-ja maakäräjävaltuusthoon oon ruottalaisila kansalaisila jokka täyttävät 18 vuotta viimisthään vaalipäivänä ja jokka oon kirjoila niin kunnassa ko maakäräjässä. Yniuuninkansalaisila ja kansalaisila Iislantissa ja Norjassa oon kansa äänestysoikeus samoila ehoila. Muila ulkomaalaisila kansalaisila oon äänestysoikeus jos net oon olheet kirjoila Ruottissa kolme vuotta peräkkää ennen vaalipäivää.

Se oon tiot Veroviraston väestökirjarekisterissä 30 päivää ennen vaalipäivää jokka päättävät kellä oon oikeus äänestää ja missä. Se merkittee ette äänestäjät jokka asuvat Ruottissa otethaan ylös äänestysoikeutetuksi siinä vaalitistriktissä jossako net olit kirjoila 30 päivää ennen vaalipäivää.

Other languages